โปสเตอร์ละครใหม่เดือน พ.ค. 2567

ช่อง 7HD  : ละครใหม่

หมายเลข ช่อง เรื่อง วัน/เวลา เริ่ม
35 7HD รอยรักรอยบาป จันทร์-อังคาร/20.40 น. 27 พฤษภาคม
35 7HD คนกล้าท้าชน พุธ-พฤหัสบดี /20.40 .  23 พฤษภาคม

ช่อง วัน31  : ละครใหม่

หมายเลข ช่อง เรื่อง วัน/เวลา เริ่ม
31 ONE บางกอกคณิกา พุธ-พฤหัสบดี/20.30 น 8 พฤษภาคม
         

หมายเลข ช่อง เรื่อง วัน/เวลา เริ่ม
27 8 เจ้าพ่อ จันทร์-พฤหัสบดี/18.00 น 10 พฤษภาคม