Tag: ค้านช่อง11NBTมีโฆษณา

สภาวิชาชีพข่าวฯ ค้านช่อง NBT มีโฆษณา

สภาวิชาชีพข่าวฯ ค้านช่อง NBT มีโฆษณา

เกาะติดจอ
หลังจากที่มีคำสั่งคสช.ฉบับที่ 9/2561 วันที่ 23 พ.ค.61 ได้มีการระบุเปิดทางให้กรมประชาสัมพันธ์สามารถหารายได้จากการโฆษณาได้เท่าที่จำเป็นและเพียงพอต่อการผลิตรายการ โดยไม่เป็นการมุ่งแสวงหากำไรทางธุรกิจนั้น กสทช.ได้มีการร่างประกาศหลักเกณฑ์เพื่อรองรับคำสั่งดังกล่าว และได้มีการจัดรับฟังความเห็นของผู้เกี่ยวข้องไปเมื่อวันที่ 14 ก.ย.ที่ผ่านมา หลังจากการรับฟังความเห็นในวันดังกล่าว สภาวิชาชีพข่าววิทยุโทรทัศน์ไทย ได้ออกแถลงการณ์คัดค้าน ร่างประกาศดังกล่าวของกสทช. โดยระบุว่า การให้ช่อง 11 NBT หารายได้จากโฆษณาทางธุรกิจแข่งขันกับภาคเอกชนเป็นการทำลายกลไกตลาดและสร้างการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ประกอบกิจการทั้งอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกับผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลซึ่งประกอบกิจการทางธุรกิจโดยวิธีประมูล ต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรวมกันกว่า 50,000 ล้านบาท และอยู่ในช่วงประสบปัญหาทั้งอุตสาห
error: Content is protected !!