Tag: ทีวีดิจิทัลกำไร

บทวิเคราะห์ ม. 44 กับอนาคตทีวีดิจิทัล  (ตอนที่ 1 )

บทวิเคราะห์ ม. 44 กับอนาคตทีวีดิจิทัล (ตอนที่ 1 )

รายได้ทีวีดิจิทัล
ม.44 ลดหนี้ เพิ่มกำไร โชว์ชัดๆ ช่องไหน ปลดหนี้สูงสุด คำสั่งคสช. ที่ 4/2562 เพื่อปลดล็อคธุรกิจโทรคมนาคมและทีวีดิจิทัล โดยสาระสำคัญของการให้ความช่วยเหลือธุรกิจทีวีดิจิทัล คือ การปลดหนี้ให้กับ 22 ช่องทีวีดิจิทัลที่เป็นช่องธุรกิจ เป็นจำนวนบริษัทผู้รับใบอนุญาตอย่างเป็นทางการ 19  บริษัท ไม่ต้องจ่ายค่าประมูล 2 งวดสุดท้าย และค่าเช่าโครงข่าย (MUX) ที่คิดเป็นมูลค่าการให้ความช่วยเหลือจากรัฐทั้งหมดอยู่ที่ 33,202 ล้านบาท ในจำนวน 33,202 ล้านบาท แบ่งเป็นมูลค่า 13,622 ล้านบาท สำหรับการไม่ต้องจ่ายเงินค่างวดประมูล 2 งวดสุดท้ายและ อีก 19,580 ล้านบาท เป็นค่าเช่า MUX กลุ่มช่อง 3 ลดหนี้มากสุด เกือบ 1.8 พันล้าน จากข้อมูลเฉพาะการจ่ายค่างวดประมูล 2 งวดสุดท้ายของกสทช. รวมมูลค่า 13,622 ล้านบาทนั้น ที่จัดกลุ่มผู้ให้บริการตามโครงสร้างผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันแล้ว จะพบว่า กลุ่มช่อง 3 เป็นกลุ่มที่ได้รับประโย
error: Content is protected !!