Tag: มือถือสำหรับผู้หญิง

ผลสำรวจ Tech Trends การใช้งานโทรศัพท์มือถือ สำหรับผู้หญิง

ผลสำรวจ Tech Trends การใช้งานโทรศัพท์มือถือ สำหรับผู้หญิง

เกาะติดจอ
เทเลนอร์กรุ๊ปเผยผลสำรวจล่าสุด เป็นข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุปนิสัยและค่านิยมต่อการใช้งานโทรศัพท์มือถือของผู้หญิงในวัยทำงาน การสำรวจ “Tech Trends: Women” พบว่า ผู้หญิงใช้โทรศัพท์เพื่อความบันเทิงส่วนตัวเป็นหลัก ไม่ใช่ในการทำงาน สรุปประเด็นหลัก: ·       ผู้หญิงใช้โทรศัพท์มือถือในการรับส่งข้อความส่วนตัว เพื่อความบันเทิง และโซเชียลมีเดียมากกว่าใช้ในการทำงาน  ·       ผู้หญิงมองว่าการที่โทรศัพท์มือถือช่วยในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและบริการทางการเงิน มีบทบาทสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาสังคมและเศรษฐกิจในมุมกว้าง ·       โทรศัพท์มือถือช่วยเสริมประสิทธิภาพในด้านชีวิตการทำงานของผู้หญิง โดยสร้างความยืดหยุ่น ความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว ·       ผู้หญิงในแต่ละประเทศมีความแตกต่างของความเหมาะสมในการงดใช้โทรศัพท์มือถือในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ·       ผู้หญิงไทยส่วนใหญ่สนับสนุน “อินเทอร์เน็ตเฉพาะสำ
error: Content is protected !!