เดินหน้าร่างประกาศเรียงช่องทีวีดิจิทัลฉบับใหม่ รองรับเลขช่อง 11-36 ในทุกเครือข่าย

เมื่อวันที่ 4 ส.ค.2563 สำนักงานกสทช.ได้จัดประชุมกลุ่มย่ … อ่านเพิ่มเติม เดินหน้าร่างประกาศเรียงช่องทีวีดิจิทัลฉบับใหม่ รองรับเลขช่อง 11-36 ในทุกเครือข่าย