โควิด ระบาดทั่ว กลุ่มช่อง 3 ไตรมาส 2 /2563 ขาดทุน 266.8 ลบ รายได้โฆษณาหด 51.1% โตเฉพาะขายสิขสิทธิ์ละครตปท.เพิ่ม 15.6%

ธุรกิจทีวีได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้าจากพิษโควิด-19 รวมทั้ … อ่านเพิ่มเติม โควิด ระบาดทั่ว กลุ่มช่อง 3 ไตรมาส 2 /2563 ขาดทุน 266.8 ลบ รายได้โฆษณาหด 51.1% โตเฉพาะขายสิขสิทธิ์ละครตปท.เพิ่ม 15.6%