Tag: แผนช่วยเหลือทีวีดิจิทัล

เปิดแผนช่วยเหลือทีวีดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ

เปิดแผนช่วยเหลือทีวีดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ

ข่าวเด่น
  หลังจากที่คณะอนุกรรมการเรียกคืนคลื่นความถี่และเยียวยาคลื่นความถี่ 700 MHz  ที่มีพ.อ.นที ศุกลรัตน์เป็นประธาน ได้ออกมาแถลงข่าวแผนการเตรียมการปลดล็อคปัญหาทีวีดิจิทัลทั้งระบบ ด้วยการเอาคลื่น 700 MHz ที่ที่วีดิจิทัลใช้งานอยู่มาประมูลคลื่น เพื่อบริการ 5G แล้วนั้น ล่าสุดเมื่อวันที่ 13 ธ.ค.ที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการได้มีการเรียกประชุมครั้งที่ 2 มติที่ประชุมมีข้อสรุปว่า  เห็นควรกำหนดหลักการแนวทางการเรียกคืนคลื่นความถี่ 700 MHz ในหลักเกณฑ์เงื่อนไขการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจาการเรียกคืนคลื่นความถี่ ตามสิทธิและหน้าที่ดังนี้ 1.ผู้ได้รับผลกระทบจากการเรียกคืนคลื่น 700 MHz  คือ ผู้ให้บริการทีวีดิจิทัล ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้งานคลื่นความถี่ 700 MHz , ผู้ให้บริการโครงข่ายทีวีดิจิทัล และผู้ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกในการกิจการทีวีดิจิทัล 2.ให้นำเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจ
error: Content is protected !!