“DIPROM” ประกาศความพร้อม สานฝัน ปั้นนักเขียนบทเพื่อผลักดันนักเขียนบทมืออาชีพเข้าสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วม “สา […]

อ่านต่อ