CSR

เทศกาลวิ่งการกุศลยามเย็น Evening Glow Rave and Run 2019

เทศกาลวิ่งการกุศลยามเย็น Evening Glow Rave and Run 2019

CSR
เมื่อวันที่ 14  กันยายน 2562 ณ ช่างชุ่ย กรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมา กลุ่มนักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 2 (ปนป.2) สถาบันพระปกเกล้า และ กรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกันจัดงาน Evening Glow Rave and Run 2019 เทศกาลวิ่งยามเย็นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา และกระตุ้นให้ประชาชนสนใจการออกกำลังกาย โดยภายในงานผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนจะได้รับแก้วน้ำ Reusable ที่ใช้ดื่มน้ำตลอดเส้นทางการวิ่ง ถือเป็นการช่วยลดปัญหาขยะที่จะเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครและส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม มากไปกว่านั้นผู้ที่มีความพกพร่องทางร่างกายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีความพกพร่องทางการได้ยิน ผู้มีความพกพร่องทางการเห็น หรือผู้มีความพกพร่องทางร่างกาย สามารถเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ฟรี โดยบรรยากาศในวันกิจกรรมเต็มไปด้วยความสุขความสนุก นักวิ่งกว่าสองพันคนวิ่งชมบรรยากาศยามเย็นกลางสายฝน ทั้งนี้ 100 คนเป็นผ
error: Content is protected !!