ผลงาน 5 ปี บนเส้นทางทีวีดิจิทัล ช่อง “3 Family ก่อนจอดำสิ้นก.ย.นี้

ผลงานทีวีดิจิทัลประจำปี รายได้ทีวีดิจิทัล เรตติ้งช่อง

 ช่อง 3 Family ช่องน้องเล็กสุดของกลุ่มช่อง 3 ด้วยสถานภาพการเป็นช่องเด็ก ที่มีข้อจำกัดในการหารายได้เชิงธุรกิจ ทำให้กลุ่มช่อง 3 ตัดสินใจคืนใบอนุญาตช่องนี้ โดยจะยุติการออกอากาศในคืนวันที่ 30 ก.ย.2562 และได้รับเงินชดเชยจำนวน 162 ล้านบาท

จากข้อมูลใน “หนังสือ 5 ปี บนเส้นทางทีวีดิจิตอล” ที่จัดทำโดย สำนักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ สำนักงานกสทช. ได้มีการสรุปผลงานตลอดระยะเวลา 5 ปีของช่องทีวีดิจิทัลตั้งแต่เริ่มต้นประกอบกิจการในปี 2557 จนถึงสิ้นสุดปี 2561 ซึ่งในส่วนของช่อง 3 Family  นั้น มีรายละเอียดรวมตั้งแต่ ข้อมูลเรตติ้ง ที่เจาะลึกลงถึงฐานผู้ชมช่อง พื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ อายุ และเพศของกลุ่มผู้ชมของช่อง รวมถึงประเภทสัดส่วนรายการของช่องที่จัดลงผังรายการในแต่ละปี และยังมีรายได้จากการประกอบกิจการของช่องในแต่ละปี ที่ได้แจ้งไว้กับสำนักงานกสทช. ดังนี้

3 Family: จากช่องเด็ก สู่ซีรีส์นานาชาติ

จุดเด่น : ซีรีส์นานาชาติ

 

ช่อง 3 Family หรือช่อง 13 เป็นใบอนุญาตทีวีดิจิตอลใบที่ 3 ของกลุ่มช่อง 3 อย่างไรก็ดีเนื่องจากกติกาการประมูลทีวีดิจิตอลในปี 2556 ของกสทช.มีเงื่อนไขว่า ผู้ที่ประมูลช่องในหมวดทั่วไปแบบความคมชัดสูง (HD) ไม่สามารถเข้าร่วมประมูลช่องในหมวดหมู่ข่าวสารและสาระได้ กลุ่มช่อง 3 จึงเลือกที่จะประมูลช่องหมวดหมู่เด็ก เยาวชนและครอบครัวมาแทน โดยเป็นความต้องการของกลุ่มช่อง 3 ในขณะนั้น ที่ต้องการใบอนุญาตทีวีดิจิตอลถึง 3 ช่อง

 

สัดส่วนรายการของช่องตั้งแต่ออกอากาศในปีแรกๆ เป็นการซื้อเนื้อหารายการหรือซื้อลิขสิทธิ์มาออกอากาศในสัดส่วนสูงที่สุด เนื่องจากเป็นการนำเนื้อหารายการจากกลุ่มช่อง 3 ทั้งละครรีรัน และซีรีส์ต่างประเทศมาออกอากาศ พร้อมกับรายการการ์ตูนเด็ก โดยมีสัดส่วนของรายการที่ผลิตเอง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายการข่าวรองลงมา อย่างไรก็ดีในช่วงปี 2561 เริ่มมีสัดส่วนของการให้เช่าเวลาออกอากาศเข้ามาเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะรายการถ่ายทอดสด หรือเทปรายการแข่งขันกีฬาที่บางรายการเป็นรูปแบบของการเช่าเวลา

 

ด้วยข้อจำกัดของการวางผังรายการ และการหารายได้จากโฆษณา ทำให้กลุ่มช่อง 3 ต้องปรับกลยุทธ์ ผังรายการอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้รายการสำหรับกลุ่มเด็ก และครอบครัว ยังคงมีอยู่ แต่ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงเช้าตรู่ของทุกวัน (ช่วงเวลาก่อนไปโรงเรียน) ส่วนช่วงเวลาเย็น และช่วงเวลาหลังข่าวภาคค่ำ เป็นซีรีส์ต่างประเทศ

 

จุดเด่นของช่อง 3 Family ที่เห็นได้อย่างชัดเจน ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ได้แก่ การเป็นช่องที่รวมซีรีส์ต่างประเทศ ประกอบด้วยซีรีส์เกาหลี จีน ญี่ปุ่น อินเดีย ฟิลิปปินส์ และตุรกี กลายเป็นช่องซีรีส์นานาชาติ ยกเว้นซีรีส์จากฝั่งตะวันตกและอเมริกา และช่องที่รวมการถ่ายทอดรายการกีฬา ทั้งสดและเทปบันทึกภาพ

 

เรตติ้งเฉลี่ยช่องเคยอยู่ในอันดับต่ำที่สุดในอันดับ 20 ในปี 2557 และเคยขึ้นสูงสุดที่อันดับ 13 ในปี 2558 ส่วนปีล่าสุด 2561 อยู่ในอันดับ 17

 

ฐานผู้ชมช่องเป็นกลุ่มผู้ชายและผู้หญิงในสัดส่วนที่ใกล้กัน มีผู้ชมในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลมากกว่าต่างจังหวัด มีฐานกลุ่มผู้ชมสูงสุดเป็นช่วงอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป แต่ก็สามารถจับกลุ่มเด็กเล็กในช่วงอายุ 4-14 ปี ได้จำนวนพอสมควร

 

รายได้ของช่อง 3 Family มีสัดส่วนน้อยที่สุดของกลุ่มช่อง 3 เมื่อเทียบกับช่อง 3HD และ 3SD โดยมีรายได้ในปีแรก 122 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นจนมีรายได้140 ล้านบาทในปี 2558 ก่อนจะลดลงในช่วงปี 2559 – 2560 โดยมีรายได้ 128 ล้านบาท และ 100 ล้านบาทตามลำดับ

รายละเอียดเพิ่มเติม https://broadcast.nbtc.go.th/data/academic/file/620700000011.pdf

Tagged