Tag: ชคท.

4 องค์กรจับมือตั้ง “ชมรมผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ระบบดิจิตอล”

4 องค์กรจับมือตั้ง “ชมรมผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ระบบดิจิตอล”

ข่าวประชาสัมพันธ์
“4 องค์กรจับมือตั้ง “ชมรมผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ระบบดิจิตอล” เน้นสร้างเสถียรภาพโครงข่ายให้แข็งแกร่ง “4 หน่วยงานใหญ่” สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก, กรมประชาสัมพันธ์, องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยและ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ ผสานความร่วมมือจัดตั้ง “ชมรมผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ระบบดิจิตอล” เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ และความร่วมมือด้านเทคนิคในการพัฒนาโครงข่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตั้งแต่ปี 2557 ได้มีการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ระบบอนาล็อกมาสู่ระบบโทรทัศน์ดิจิตอลนับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของวงการอุตสาหกรรมโทรทัศน์ ที่ต้องหันหลังให้กับระบบที่ใช้มาอย่างยาวนานเพื่อก้าวสู่ระบบที่ทันสมัย ที่เรียกกันว่าระบบดิจิตอล ซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ ความคมชัดทั้งภาพและเสียง รวมถึงความแรงของสัญญาณที่มีเสถียรภาพ ผ่าน
error: Content is protected !!