ป้ายกำกับ: สุขภาพ

ผลวิจัย : ข้อมูลจากทีวี และหมอ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเรื่องสุขภาพมากสุดของคนไทย

ผลวิจัย : ข้อมูลจากทีวี และหมอ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเรื่องสุขภาพมากสุดของคนไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ใน 2 ของคนไทยน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานและตระหนักถึง แต่การรับรู้ต่อน้ำหนักที่เกินมาตรฐานไม่ได้สะท้อนถึงการรับรู้ด้านสุขภาพเสมอไป กรุงเทพ, 4 เมษายน, 2562 – ผู้บริโภคในประเทศไทยเลือกที่จะรับประทาน 'อาหาร' หรือ 'เครื่องดื่ม' เพื่อสุขภาพมากกว่าการออกกำลังกาย และแนวโน้มนี้ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงสามปีที่ผ่านมา ข้อมูลจากรายงานที่เผยแพร่ล่าสุดโดย นีลเส็น บริษัทที่ให้บริการด้านการวัดและวิเคราะห์ข้อมูลระดับโลก รายงานของนีลเส็นเกี่ยวกับสุขภาพและคุณภาพชีวิต (Health and Wellness) ของผู้บริโภคในประเทศไทยได้เผยข้อมูลเกี่ยวกับความเข้าใจและการรับรู้ของผู้บริโภคชาวไทยต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของพวกเขา รวมถึงพฤติกรรมปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสุขภาพประกอบด้วยข้อมูลด้าน 1. อาหาร 2. เครื่องดื่ม 3. อาหารเสริม 4. การออกกำลังกาย / กิจกรรม 5. การใช้แอปและแกดเจ็ดออกกำลังกาย ไลฟ
error: Content is protected !!