ป้ายกำกับ: 103.5 เอฟเอ็มวัน

มูลค่าตลาดโฆษณาวิทยุ FM เขตกรุงเทพฯ ในรอบ 5 ปี

มูลค่าตลาดโฆษณาวิทยุ FM เขตกรุงเทพฯ ในรอบ 5 ปี

มูลค่าตลาดโฆษณาวิทยุ FM ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในรอบ 5 ปี (2557–2561) มี มูลค่าลดลงจาก 5.6 พันล้านบาทในปี 2557 เหลือเพียง 4.8 พันล้านบาทในปี 2561 หรือลดลงประมาณ 808 ล้านบาท วิทยุกระจายเสียงเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่เรียกว่าTechnology Disruption อย่างไรก็ดี ธุรกิจวิทยุมีความแตกต่างจากธุรกิจโทรทัศน์ ที่มูลค่าโฆษณาของตลาดไม่ได้รับผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีมากนัก กล่าวคือ แม้ผู้ฟังจะไม่ได้รับฟังผ่านทางช่องทางวิทยุโดยตรง แต่ก็ยัง สามารถรับฟังรายการหรือคอนเทนต์ต่างๆ ได้จากช่องทางดิจิตอล หรือผ่านทางวิทยุออนไลน์ ส่งผลให้วิทยุยังคง ได้รับความนิยม โดยเฉพาะกลุ่มวิทยุ FM ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีการปรับรูปแบบธุรกิจให้เข้า กับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและความต้องการของผู้ฟัง มูลค่าตลาดโฆษณาโดยรวมของตลาดวิทยุ FM ในเขตพื้นท
error: Content is protected !!