ผู้ชมทีวี เตรียมพร้อมจูนคลื่นใหม่ รับสัญญาณดิจิตอลทีวี เริ่มที่ภาคใต้ เดือน ก.ย.นี้

กสทช. รวมเรื่องเด่น อินโฟกราฟฟิก เกาะติดจอ

ช่วงเวลาการย้ายย่านคลื่นความถี่ของผู้ชมดิจิตอลทีวีทั่วประเทศ เฉพาะผู้รับชมผ่านกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี และสมาร์ททีวีที่รองรับระบบดิจิตอลทีวี เริ่มต้นขึ้นแล้ว ซึ่งผู้รับชมดิจิตอลทีวีทั่วประเทศจะต้องเตรียมรับมือการจูนคลื่น เพื่อการรับสัญญาณดิจิตอลทีวีในย่านใหม่ รับชมได้อย่างคมชัด เริ่มจากพื้นที่ภาคใต้เป็นโซนแรก ในเดือน ก.ย.นี้

รูปแบบของการจูนคลื่นใหม่นี้ จะมีผลทำให้ผู้รับชมดิจิตอลทีวีในแต่ละพื้นที่ ไม่สามารถรับชมดิจิตอลทีวีได้ในระยะเวลา 6-8 ชั่วโมงในวันที่มีการปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่ในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งจะมีรายละเอียดในเว็บไซต์ 700.nbtc.go.th

ตามที่ กสทช ได้เรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz จากกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลบางส่วน เพื่อนำไปจัดสรรสำหรับบริการโทรคมนาคม ระบบ 5G ด้วยเหตุนี้ ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล จำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงโครงข่ายและปรับเปลี่ยนความถี่ โดยจะปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่ของแต่ละพื้นที่ ดำเนินการในวัน-เวลาที่แตกต่างกัน

  • ภาคใต้ กันยายน 2563
  • กรุงเทพฯ ปริมณฑล และ พื้นที่ใกล้เคียง 5 ตุลาคม 2563
  • ภาคเหนือ ตุลาคม 2563
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พฤศจิกายน 2563
  • ภาคกลาง ตะวันออก และ ตะวันตก ธันวาคม 2563 (อาจขยายเวลาการปรับจูนไปจนถึง กุมภาพันธ์ 2564)

ซึ่งในวันที่มีการปรับเปลี่ยนความถี่นั้น จะมีผลต่อการรับชมดิจิตอลทีวีที่รับสัญญาณผ่านกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี และสมาร์ททีวีที่รองรับระบบดิจิตอลทีวี ไม่สามารถเปิดรับชมได้ตามปกติ

  • ระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนใน ต่างจังหวัด 09.00-17.00 น.
  • กรุงเทพฯ ปริมณฑล และพื้นที่ใกล้เคียง เวลา 00.00-06.00 น.

หลังจากที่ปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่ในแต่ละพื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องทำการปรับจูนกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี และสมาร์ททีวี จากรีโมท ด้วยตนเอง

สำหรับเฟสแรกพื้นที่ที่จะมีการปรับเปลี่ยนความถี่ คือ พื้นที่ภาคใต้ โดยจะดำเนินการปรับเปลี่ยนในช่วงเวลา 09.00-17.00 น. ซึ่งจะทำให้ท่านรับสัญญาณทีวีดิจิตอลไม่ได้ และหลังจากเวลา 17.00น. ให้ทำการจูนสัญญาณดิจิตอลทีวีอีกครั้ง จะสามารถกลับมารับชมได้ตามปกติ

แต่ถ้าหากว่าท่านรับชมผ่านระบบดาวเทียมและเคเบิ้ลทีวี จะไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่ดิจิตอลทีวีในครั้งนี้

ท่านสามารถตรวจสอบวันที่ปรับเปลี่ยนความถี่ของแต่ละจังหวัดหรือพื้นที่ล่วงหน้า และสามารถค้นหาวิธีการปรับจูนด้วยตัวเอง ได้ที่เว็บไซต์ 700.nbtc.go.thหรือโทร Call Center 020-700-700

[post-views]
Tagged