กำไรปีแรก ! อมรินทร์ทีวี ปี 62 กำไร 75.83 ลบ.

รวมเรื่องเด่น

ผลประกอบการ ปี 2562 ของ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่รับใบอนุญาตทีวีดิจิทัล จากสำนักงาน กสทช. รายงานผลประกอบการ  ต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่า รายได้รวม 1089.57  ล้านบาท และ กำไรครั้งแรกในรอบ 6 ปี 75.83 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบปี 2561 ในปี 2562 กลุ่มธุรกิจทีวีดิจิทัลอื่น ส่วนใหญ่ มีรายได้ลดลง มีสาเหตุมาจากสภาวะเศรษฐกิจ การแข่งขันรุนแรง และ เม็ดเงินโฆษณาลดลง แต่ อมรินทร์ กลับมีรายได้รวม ปี 2562 เพิ่มขึ้น 12.94 % เมื่อเปรียบเทียบปี 2561 และ พลิกจากขาดทุนมาเป็นกำไรเพิ่มขึ้น 344.68 % เมื่อเปรียบเทียบปี 2561

จากข้อมูล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่า รายได้รวมช่อง อมรินทร์ทีวี ตั้งแต่ปี 2557 มีรายได้ดังนี้ ปี 2557 ซึ่งเป็นปีแรกที่มีช่องทีวีดิจิทัลเข้ามาแข่งใหม่ 24 ช่อง ปี 2557 มีรายได้ 31.32 ล้านบาท ปี 2558 รายได้ 106.20 ล้านบาท ปี 2559 รายได้ 229.20 ล้านบาท ปี 2560 รายได้ 525.83 ล้านบาท และ ปี 2561 รายได้ 964.65 ล้านบาท อมรินทร์ ยังไม่เคยมีกำไร  ตั้งแต่ปี 2557 โดยขาดทุนสูงสุด ในปี 2559 ขาดทุน 846.83 ล้านบาท และขาดทุนลดลง เกือบ 60 % ในปีถัดมา หลังจากนั้น อมรินทร์ มีแนวโน้มการขาดทุนลดลง อีก 90 % ในปี 2561 และ ในปี 2562 อมรินทร์ มีกำไรเป็นปีแรก ตั้งแต่ปี 2557 ที่มีช่องทีวีดิจิทัลเข้ามาแข่งใหม่ 24 ช่อง อย่างไรก็ตามในรอบ 6 ปี ของช่องทีวีดิจิทัล อมรินทร์ขาดทุนสะสม ถึง 2,152 ล้านบาท

จากข้อมูลหนังสือ “5 ปี บนเส้นทางทีวีดิจิตอล บทเรียนและการเปลี่ยนแปลง” ของสำนักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ สำนักงาน กสทช. มีรายงานรายได้เฉพาะกิจการทีวีของ อมรินทร์ เทเลวิชั่น ในปี 2557-2561 ไว้ว่า มีรายได้เริ่มต้น 27 ล้านบาทในปีแรก และค่อยๆเพิ่มมาเป็น 892 ล้านบาทในปี 2561

ในภาพรวมปี 2562 ช่องอมรินทร์ มีเรตติ้ง เฉลี่ยอยู่ที่ 0.355 อยู่ในอันดับ 7 เพิ่มขึ้นจากเรตติ้งเฉลี่ย 0.313 ในปี 2561 ที่อยู่ในอันดับ 8  โดย อมรินทร์ ชูคอนเทนต์ข่าว แนวโน้มเรตติ้ง ของ อมรินทร์ มีแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่องในปี 2563 โดย รตติ้ง เดือน มิ.ย. และ ก.ค. ขึ้นมาอยู่ที่ 4 เรตติ้งเฉลี่ย 0.711 และ 0.739 ตามลำดับเป็นครั้งแรกอาจมีสาเหตุมาจาก ช่วงต้นปี 2563 ประชาชนเริ่มตื่นตระหนกต่อการระบาดของไวรัสโควิด-19 ประชาชนจึงติดตามข่าวมากขึ้น ช่องอมรินทร์ทีวี มีรายการหลักที่ทำเรตติ้งสูงของช่องเป็นรายการ “ทุบโต๊ะข่าวที่ขยายเวลาออนแอร์ตั้งแต่ 19.00 และในช่วงหลัง 20.00 เริ่มตั้งแต่เม.ย. เป็นต้นมา

อีกทั้งรายงานแจ้งผลประกอบการของบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัทแม่ของ อมรินทร์ เทเลวิชั่น ซึ่งถือหุ้นใหญ่โดยตระกูล “สิริวัฒนภักดี”หรือกลุ่มช้าง  ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 ก็รายงานว่า รายได้ของบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งฯ ในรอบ 6 เดือนแรก มีรายได้รวม 1,186.29 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเพียง 199.82 ล้านบาท หรือ 14.42% โดยส่วนหนึ่งเพราะมีรายได้ชดเชยจาก การเติบโตของช่องอมรินทร์ทีวี ที่มีรายได้ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 14.42 ซึ่งป็นผลมาจากอันดับความนิยม (Rating) ของช่องอมรินทร์ทีวี เพิ่มขึ้น โดยในเดือนมิ.ย.2563 มีเรตติ้ง 0.711เป็นอันดับ 4 ของผู้ประกอบการธุรกิจทีวีดิจิทัล ซึ่งเป็นอันดับที่สูงที่สุดตั้งแต่เปิดดำเนินการ เมื่อเปรียบเทียบกับในเดือนธ.ค. 2562 ที่มีเรตติ้ง 0.419 เป็นอันดับ 7 หรือ มีเรตติ้งเพิ่มขึ้น 69.69 %

 
ทั้งนี้ อมรินทร์พริ้นติ้งฯ ในรอบ 6 เดือนแรกของปี 2563 นี้ ขาดทุนอยู่ที่ 87.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 6 เดือนแรกของปี 2562 ที่ขาดทุน 19.69 ล้านบาท
Tagged