ผลงานของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ในไตรมาสแรกของปีนี้ รายได้จากกิจการหลักลดลง กำไรลดลง แต่มีกำไรจากช่อง One ที่โดดเด่นที่สุด และมีแผนเข้าตลาดปีนี้

ผลประกอบการ

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ รายงานผลประกอบการไตรมาส 1 /2564 ต่อตลาดหลักทรัพย์ โดยไตรมาสนี้ รายได้รวมของบริษัท อยู่ที่ 1,365.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 55.6 ล้านบาท หรือ 4.2 % เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2563 ที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 1,309.9 ล้านบาท กลุ่มรายได้จากธุรกิจหลักส่วนใหญ่ลดลง เริ่มจากธุรกิจเพลงและค่าลิขสิทธิ์ที่มีสัดส่วนรายได้มากที่สุดถึง 46.5 % ของรายได้จากการดำเนินงานทั้งหมด โดยมีรายได้ส่วนนี้อยู่ที่ 981.8 ล้านบาท ลดลง 320.1 ล้านบาท หรือ 24.5 % เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2563 ที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 1,299.7 ล้านบาท มีสาเหตุมาจากการงดจัดกิจกรรมและคอนเสิร์ตตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้รายได้ในไตรมาส 1 มีการชะลอตัวลง

ส่วนรายได้จากการขายสินค้าหรือ รายได้จากธุรกิจพาณิชย์ ที่มีสัดส่วน 35.1 % ของรายได้การดำเนินงานทั้งหมด ลดลง 36.8 ล้านบาท หรือ 9.7 % เมื่อเทียบกับไตรมาส 1ปี 2563(รายได้จากการขายสินค้า ประกอบไปด้วย การจําหน่ายสินค้าเพลงที่ อยู่ในรูป Physical productและ ดิจิทัลมิวสิค, ธุรกิจบริหารศิลปิน ธุรกิจจัด จําหน่ายสินค้าโฮม ช้อปปิ้ง) มีสาเหตุมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและการแข่งขันในตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น รายได้จากภาพยนต์ ในไตรมาสนี้ มีรายได้ 52.1ล้านบาท ลดลง 77.7 ล้านบาท หรือลดลง 59.9% เน่ืองจากในไตรมาสนี้ไม่มีภาพยนตร์ใหม่เข้าฉาย ในขณะท่ีการรับรู้ รายได้จากรายได้ขายลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ให้กับสตรีมม่ิงและดิจิทัลแพลตฟอร์มยังมีสัดส่วนไม่มากเมื่อเทียบกับ BoxOffice ทั้งนี้สัดส่วนรายได้จากภาพยนต์มีสัดส่วนเพียง 5.3% ของรายได้ทั้งหมด

ภาพรวมรายได้จากการดำเนินงานอยู่ที่ 981.8 ล้านบาท ลดลง 24.5% จากผลกระทบของโควิด -19 เป็นหลัก แต่โดยรวมแล้วตัวเลขรายได้บริษัทอยู่ที่ 1.365.5 ล้านบาท สูงขึ้น 4.2% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันปีก่อน เพราะมีการรับรู้และการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินสิทธิ์การซื้อหุ้นบริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งเป็นบริษัทผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามจำนวน 369.5 ล้านบาท

ช่อง One ปันกำไรสูง

ไตรมาสนี้ ที่โดดเด่นมากสุด มาจากรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนจากบริษัท วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำนวน 66.5 ล้านบาท เพิ่มสูงขึ้นจากไตรมาสเดียวกันปีก่อนหน้าที่3.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 1,721.4%

นอกจากนี้ ยังมีรายได้จากธุรกิจทีวีดิจิทัลช่อง GMM25 ที่เป็นบริษัทย่อยด้วย ซึ่งรายงานอยู่ในหมวดรายได้ธุรกิจอื่นๆ ที่มีรายได้ 68.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 342.4% เนื่องจากในไตรมาส 4 ปีที่แล้ว มีการปรับโครงสร้างการลงทุนในกลุ่มกิจการร่วมค้า มีการบันทึกรายได้จากช่อง GMM25

สำหรับแผนธุรกิจปี 2564 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ รายงานว่า บริษัทมีมติเห็นชอบให้นําบริษัทในกล่มุ บริษัท เดอะ วันเอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด(‘’ONE”) โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก หรือ IPO เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับ ธุรกิจผลิตคอนเทนต์

ปัจจุบันช่อง one มีความโดดเด่นมากขึ้นเรื่อยๆในกลุ่มคอนเทนต์บันเทิง โดยเฉพาะละคร และรายการที่เกี่ยวกับการร้องเพลง เพราะมีผู้ถือหุ้นเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงจึงได้เปรียบคู่แข่งรายอื่นๆ เรตติ้งเฉลี่ยของช่องอยู่ในอันดับ 4 จาก 18 ช่องที่มีการวัดเรตติ้ง

ในส่วนของกำไรสุทธิ ไตรมาส 1/2564 อยู่ที่ 398.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 357.2 ล้านบาท หรือ 872.1% จาก ไตรมาส 1 / 2563 แต่กำไรที่จากเพิ่มขึ้นมาจากรายได้พิเศษจากการรับรู้และการวัดมลูค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินสิทธิ์การซื้อห้นุบริษัทโรจคูิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม จำนวน 369.5 ล้านบาท ถ้าหักลบกำไรจากรายได้พิเศษบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่จะมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 28.70 ล้านบาท ลดลง 30% จาก ไตรมาส 1 / 2563

Tagged