ยอดวิว AIS Play & Play Box ก.พ. 64

เรตติ้ง AIs play & Ais play box

 

ยอดวิว AIS Play & Play Box ก.พ. 64

สำนักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ สำนักงาน กสทช.ได้รายงาน ข้อมูลการรับชมสดทีวีดิจิทัลในเดือน ก.พ. 2564 บนแอปพลิเคชั่น AIS Play และ AIS Play Box ที่เป็นการรับชมผ่านกล่องรับสัญญาณ พบว่า ช่อง 3 มียอดวิวผ่าน AIS Play เพิ่มขึ้น 4.37 % จากเดือนม.ค. 6.52 ล้านวิว เป็น 6.53 ล้านวิว เป็นช่องที่มียอดวิวเพิ่มขึ้นในเดือนนี้ โดยช่อง 3HD ยังคงเป็นอันดับ และอันดับ 2 เป็นช่อง 7 ซึ่งมียอดวิว 6.12 ล้านวิว ลดลง 1.58 % ช่อง ONE อันดับ 3 เช่นเดิม แต่ยอดวิวลดลง 15.37 % อันดับ 4 ช่อง MONO ยอดวิวรวม 2.93 ล้านวิว ลดลง 17.12%

AIS Play Box มียอดวิวลดลงทุกช่อง

ยอดวิวในช่องทางการรับชมผ่าน AIS Play Box ที่เป็นการรับชมผ่านกล่องพบว่า ช่อง 3 ยังคงรักษาอันดับ 1 ไว้ได้ มี ยอดวิวลดลง จาก 23.10 ล้านวิวของเดือน ม.ค.มาอยู่ที่ 20.34 ล้านวิว หรือลดลง 11.92 % ช่อง Mono อยู่อันดับ 2 ยอดวิว ลดลง 14.34 % อันดับ 3 THAIRATH ยอดวิว ลดลง 12.45 % ส่วน ช่อง 7 อยู่อันดับ 4 ยอดวิวลดลงน้อยที่สุดในกลุ่มช่อง 5 อันดับแรก โดยช่อง 7 ลดลง 10.14 % และช่อง ONE มียอดวิว ลดลง 13.06% แต่อยู่อันดับ5 เท่าเดิม

อันดับ6 ช่องอมรินทร์ทีวี อันดับเท่าเดิมและมียอดวิวลดลง 15.59 %ใน AIS Play ส่วนใน AIS Play Box ของช่องอมรินทร์ทีวียอดวิวลดลง 12.04 %

Tagged