อัพเดทผังรายการ ช่อง ALTV ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

Uncategorized ข่าวประชาสัมพันธ์ทีวี
ปัจจุบัน ช่อง ALTV มีเนื้อหาสำหรับการเรียน การติวเข้ม หรือการเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดยมีหลากหลายวิชาแบ่งแยกออกเป็น วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา เป็นต้น (ตามไฟล์ผังรายการที่แนบ) นอกจากนี้ ยังมีเว็บไซต์ที่สามารถรับชมย้อนหลังได้ และมีบทความที่สรุปและรวบรวมสูตร รวบรวมเนื้อหาแบบ Short Note ย่อยให้เข้าใจง่าย รวมถึงมีชีทที่สามารถดาวน์โหลดได้ในคลังบทเรียน บทเว็บไซต์ ALTV ช่อง 4 – ทีวีเรียนสนุก พื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคน
.
รับชมรายการสด : ALTV ช่อง 4 – รายการสด ALTV
รับชมรายการย้อนหลัง : ALTV ช่อง 4 – รายการ ALTV
คลังบทเรียน : ALTV ช่อง 4 – Library รายวิชา
Tagged