เวิร์คพอยท์กำไรพุ่ง 355% แตะ 904.09 ล้านบาท สูงที่สุดตั้งแต่มีทีวีดิจิทัล

ผลประกอบการ รายได้ทีวีดิจิทัล เรตติ้งช่อง


บริษัทเวิร์คพอยท์แจ้งผลประกอบการปี 2560 ว่าบริษัทมีรายได้รวม 3,852 .50 ล้านบาท สูงขึ้นจากปี 2559 ที่อยู่ที่ 2,667.05 ล้านบาท คิดเป็น 44% ในขณะที่มีกำไรสูงถึง 904.09 ล้านบาท สูงกว่าปี 2559 ถึง 355% โดยปี 2559 มีกำไร 198.63 ล้านบาท

ทั้งนี้รายได้หลักมาจากกิจการโทรทัศน์ มีรายได้รวม 3,478.35 ล้านบาท ซึ่งรายได้ส่วนนี้มาจากรายได้ของช่องเวิร์คพอยท์จำนวน 3,208.76ล้านบาท โดยรายได้ของช่องเวิร์คพอยท์เพิ่มขึ้น 979.72 ล้านบาทหรือ 44% เมื่อเทียบกับปี 2559

นอกจากนี้ยังมีรายได้เพิ่มจากสื่อออนไลน์ มีรายได้รวมอยู่ที่ 237.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 81.44 ล้านบาท หรือ 191%

บริษัทมีต้นทุนหลักจากต้นทุนการผลิตจำนวน 1,741.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16% จากปี 2559 โดยสาเหตุหลักมาจากต้นทุนรายการทีวีที่สูงขึ้น โดยมีต้นทุนรวม 1,478.24 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 12%

ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารก็สูงขึ้นด้วยเช่นกัน มีค่าใช้จ่ายรวม 859.62 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 4% มาจากค่าใช้จ่ายพนักงานและค่านายหน้าที่สูงขึ้น แม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น แต่ภาพรวมทั้งปีมีรายได้เพิ่มสูงขึ้นมาก จึงทำให้มีสถิติกำไรสูงสุด

อย่างไรก็ตามหากดูเฉพาะตัวเลขผลประกอบการในไตรมาส 4 ของปี 2560 เวิร์คพอยท์เริ่มแผ่วลง โดยมียอดขาดทุนจำนวน 22 ล้านบาท

เรตติ้งแผ่วปลายปี

ทั้งนี้ในปีที่แล้วช่องเวิร์คพอยท์มีเรตติ้งอยู่ในอันดับ 3 รองจากช่อง 7 และช่อง 3 แต่เรตติ้งเริ่มสูสีเข้าใกล้ช่อง 3 มากในช่วงปลายไตรมาสแรกของปี 2560 ด้วยกระแสความดังของ The Mask Singer แต่เรตติ้งเริ่มมาแผ่วในปลายปี

สำหรับเรตติ้งประจำปี 2560 ช่องเวิร์คพอยท์อยู่ในอันดับ 3 อยู่ที่ 1.001 ตามหลังช่อง 7 และช่อง 3 ที่ได้ไป 2.114 และ 1.348

แต่เรตติ้งประจำเดือนมกราคม 2561 ช่องเวิร์คพอยท์ตกลงมาอยู่ที่อันดับ 4 ตามหลังโมโน และเรตติ้งประจำสัปดาห์ วันที่ 19-25 กุมภาพันธ์ 2561 ช่องเวิร์คพอยท์ยังอยู่ในอันดับ 4 ตามหลังโมโนเพียง 0.02 โดยเวิร์คพอยท์ได้ไปที่ 0.803 ส่วนโมโน 0.805

Tagged