ปี 62 : ช่อง 8 กำไร แต่ลดลง 70%

ผลประกอบการ

ผลประกอบการ ปี 2562 เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี2561 ของ บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิชั่น เป็นบริษัทลูกของบริษัทอาร์เอส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตทีวีดิจิทัลช่อง 8 ที่รายงานต่อกรมธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่าเป็นปีที่ 2 ที่มีกำไรจากการดำเนินการหลังจากที่เข้าสู่ทีวีดิจิทัลในปี 2557 โดยพบว่า ปี 2562 มีรายได้รวม 1,372.93 ล้านบาท รายได้ลดลง 4.79% แต่กำไรกลับลดลงถึง 70%โดยกลุ่มธุรกิจทีวีดิจิทัลมีรายได้ลดลง มีสาเหตุมาจากสภาวะเศรษฐกิจ การแข่งขันรุนแรง และเม็ดเงินโฆษณาลดลง

ผลประกอบการ ของ บริษัทอาร์เอส เป็นไปในทิศทางเดียวกับบริษัทลูก ปี 2562 เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี2561รายได้รวม 3,621.86 ล้านบาท รายได้ลดลง 8.42% แต่กำไรกลับลดลงเพียง 29.59%  เมื่อเปรียบเทียบกับ บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิชั่น กำไรกลับลดลงถึง 70%

เมี่อดูข้อมูลลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทอาร์เอส จะพบว่าธุรกิจหลักของบริษัทอาร์เอสจำกัด ประกอบไปด้วย 3 ธุรกิจคือ ธุรกิจพาณิชย์ ธุรกิจสื่อ ธุรกิจเพลงและอื่นๆ ธุรกิจสื่อมีอัตราส่วนของรายได้ลดลง จาก 49% ในปี 2560 เหลือ 30% ในปี 2562 ส่วนธุรกิจพาณิชย์ มีอัตราส่วนของรายได้เพิ่มขึ้น จาก 40% ในปี 2560 เป็น 56% ในปี 2562 ธุรกิจเพลงและอื่นๆเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ธุรกิจพาณิชย์ของ บริษัทอาร์เอส จะเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนมีช่องทางการจำหน่ายทั้งออนไลน์และออฟไลน์  สาเหตุทีบริษัทอาร์เอสให้ความสำคัญธุรกิจพาณิชย์เพิ่มขึ้นเพราะว่าตลาดค้าปลีกมีอัตรากำไรที่สูงและ แนวโน้มการเติบโตในอนาคตที่ดี

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่าตลาดค้าปลีกของไทยจะมีอัตราการเติบโต 5% ต่อปีในอนาคตและตลาด E-Commerceที่เจาะลูกค้าที่มีกำลังซื้อปานกลางถึงบนมีอัตราการเติบโต มากกว่า 20%ต่อปี ส่วนธุรกิจสื่อมีการแข่งขันในเม็ดเงินโฆษณาที่สูงมากถึงแม้ว่า ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลจะลดลง จำนวน 7 ช่องเหลือ 15 ช่องปัจจุบัน และเม็ดเงินโฆษณาบางส่วนได้ย้ายไปสู่การโฆษณาในสื่อออนไลน์ทางบริษัทจึงต้องผลิตรายการให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายและรวมถึงการบริหารต้นทุนการผลิตรายการให้มีประสิทธิภาพ

 

ในภาพรวมปี2562 ช่อง 8 อันดับเรตติ้งหล่นมาอยู่ที่ 8 เรตติ้งเฉลี่ย 0.31 ลดลงจากปี 2561 ที่อยู่ที่อันดับที่ 5 เรตติ้งเฉลี่ย 0.53

ในปี2562 ช่อง 8 พยายามปรับกลยุทธ์โดยมีการเลี่ยนแปลงผู้บริหารช่องและการให้ความสำคัญกับคอนเทนต์ละครไทยรสแซ่บ ที่เป็นซิกเนเจอร์ของช่อง แต่ยังไม่สามารถเลื่อนอันดับได้ ได้ซึ่งช่อง 8 เคยได้อันดับ4 ในปี 2558 และอันดับ 5 ในปี 2559-2561

ส่วนไตรมาสแรก ปี 2563 อาร์เอส มีกำไรเพิ่มขึ้น 69.36% จาก 110 ล้านบาทเป็น 186 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ไตรมาสแรก ปี2562 ส่วนรายได้จากธุรกิจสื่อ เพิ่มขึ้น 6.6% จาก 476 ล้านบาทเป็น 507ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ไตรมาสแรก ปี2562

อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 นี้ ต้องจับตาว่าสถานการณ์ Covid-19 ที่เกิดขึ้นในปี 2563 นี้จะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญกับช่องทีวีดิจิทัล รวมถึงช่อง 8 อย่างไร

Tagged