ช่อง 3 ร่วมยินดี “News Creator Program 2023” รุ่น 2 

ช่อง 3 เกาะติดจอ

ติดความพร้อม มุ่งสู่สายงานข่าวอย่างมืออาชีพ 

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) หรือ ช่อง 3 โดย “ดร.อัครพล วีรวงศ์” รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักบริหารทรัพยากร บริษัท บีอีซีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) และ“นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย” รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักกิจการและสื่อสารองค์กร และ สำนักข่าว ช่อง 3 โดย “นางเบ็ญจวรรณ วงศ์วิไล” บรรณาธิการบริหาร ข่าวโทรทัศน์ และนายวีรพล ชัยประกิจ บรรณาธิการบริหาร ข่าวมัลติมีเดีย ร่วมแสดงความยินดีกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เข้าฝึกอบรมในโครงการ “CH3 News Creator Program 2023” รุ่น 2 เพื่อเรียนรู้ทักษะการทำงานในสายงานข่าว และนำไปพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้ก้าวเข้าสู่อาชีพการทำงานข่าวในอนาคต ซึ่งได้ผ่านการฝึกอบรมอย่างครบถ้วนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงได้ลงภาคสนามฝึกการรายงานข่าว ณ สถานที่จริง ตลอดระยะเวลา 3 เดือน จนจบหลักสูตรอย่างสมบูรณ์ และเข้ารับมอบประกาศนียบัตรรับรองความสำเร็จเมื่อ วันที่ 30 ตุลาคม 2566 ณ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 โดยสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปต่อยอดในการเป็นนักข่าวมืออาชีพต่อไป 

Tagged