ความนิยมของรายการที่ออกอากาศบนแพลตฟอร์มดิจิตอล  

เรตติ้งทีวีดิจิทัลออนไลน์

ข้อมูลการวัดค่าความนิยมในรายการที่นำมาออกอากาศทั้งแบบสด (Live Streaming) และแบบดูย้อนหลัง (Dynamic) ผ่านทางเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย และแอพลิเคชั่น บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แทบเล็ต สมารท์โฟน และคอนเน็คเต็ด ดีไวซ์ (Connected Devices) เช่น Apple TV หรือ Android Box พบว่า ในเดือนพฤษภาคม 2562 ช่องรายการโทรทัศน์ที่ร่วมวัดเรตติ้งรายการที่ออกอากาศบนแพลตฟอร์มดิจิตอล ได้แก่ ช่อง 7 ช่องเวิร์คพอยท์ ทีวี และช่องไทยรัฐทีวี มีพฤติกรรมการรับชมดังนี้

ช่อง 7 มียอดรับชมเป็นจำนวนคน (แบบไม่นับซ้ำ หรือ Unique Audience) ในการรับชมเนื้อหารายการบนแพลตฟอร์มดิจิตอล ทั้งสิ้น 16,309,776 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า (เมษายน 2562) ประมาณร้อยละ 11 โดยแบ่งเป็นการรับชมของเพศหญิงจำนวนร้อยละ 52 และเพศชายจำนวนร้อยละ 48 ของยอดรับชมเป็นจำนวนคน ทั้งนี้ ผู้รับชมเนื้อหารายการส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 21-34 ปี

หากพิจารณายอดรับชม (แบบนับซ้ำ) หรือยอดวิว จะพบว่า ในเดือนพฤษภาคม 2562 มียอดวิวประมาณ 291 ล้านครั้ง โดยแบ่งเป็นยอดวิวของเพศหญิงประมาณ 194 ล้านครั้ง และเพศชายประมาณ 97 ล้านครั้ง

ที่มา : Digital Content Rating, Nielsen

หากพิจารณาจากประเภทของรายการ (รายการสด (Live) และรายการดูย้อนหลัง (VOD)) พบว่า ผู้ชมส่วนใหญ่รับชมเนื้อหาแบบดูย้อนหลังมากกว่ารายการสด โดยในเดือนพฤษภาคม 2562 มียอดรับชมเป็นจำนวนคนในการรับชมเนื้อหาแบบดูย้อนหลังทั้งสิ้น 17.45 ล้านคน และการรับชมเนื้อหารายการสดจำนวน 1.64 ล้านคน โดยรายการดูย้อนหลังและรายการสดที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ ละครเรื่องขิงก็รา ข่าก็แรง นอกจากนี้ยังพบว่า ความถี่เฉลี่ยในการรับชมเนื้อหารายการสดต่อเดือนประมาณ 13.21 ครั้ง   ในขณะที่เนื้อหารายการแบบดูย้อนหลัง ผู้ชมรับชมเฉลี่ยต่อคนประมาณ 17.45 ครั้งต่อเดือน

ทั้งนี้ เป็นที่น่าสนใจว่า ระยะเวลาเฉลี่ยในการรับชมของเนื้อหารายการสดมีระยะเวลานานกว่าเนื้อหาแบบดูย้อนหลัง โดยพบว่า ผู้ชมแต่ละคนใช้เวลาในการรับชมรายการสด 1.50 ชั่วโมงต่อเดือน ในขณะที่เนื้อหารายการแบบดูย้อนหลัง ผู้ชมแต่ละคนใช้เวลาในการรับชมเฉลี่ยประมาณ 42 นาทีต่อเดือน

ช่องไทยรัฐทีวี มียอดรับชมเป็นจำนวนคน (แบบไม่นับซ้ำ หรือ Unique Audience) ในการรับชมเนื้อหารายการบนแพลตฟอร์มดิจิตอล ทั้งสิ้น 28,672,474 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า (เมษายน 2562) ประมาณร้อยละ 36 โดยแบ่งเป็นการรับชมของเพศหญิงจำนวนร้อยละ 52 และเพศชายจำนวนร้อยละ 48 ของยอดรับชมเป็นจำนวนคน ทั้งนี้ ผู้รับชมเนื้อหารายการส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 21-39 ปี

หากพิจารณายอดรับชม (แบบนับซ้ำ) หรือยอดวิว จะพบว่า ในเดือนพฤษภาคม 2562  มียอดวิวประมาณ 702 ล้านครั้ง โดยแบ่งเป็นยอดวิวของเพศหญิงประมาณ 329 ล้านครั้ง และเพศชายประมาณ 373 ล้านครั้ง

ที่มา : Digital Content Rating, Nielsen

หากพิจารณาจากประเภทของรายการ (รายการสด (Live) และรายการดูย้อนหลัง (VOD)) พบว่า ผู้ชมส่วนใหญ่รับชมเนื้อหาแบบดูย้อนหลังมากกว่ารายการสด โดยในเดือนพฤษภาคม 2562 มียอดรับชมเป็นจำนวนคนในการรับชมเนื้อหาแบบดูย้อนหลังทั้งสิ้น 25.10 ล้านคน และการรับชมเนื้อหารายการสดจำนวน 276,664 คน โดยรายการดูย้อนหลังที่ได้รับความนิยมคือ บันเทิงไทยรัฐ และรายการสดที่ผู้ชมสนใจติดตามรับชมคือ การถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล นอกจากนี้ยังพบว่า ความถี่เฉลี่ยในการรับชมเนื้อหารายการสดต่อเดือนประมาณ 5.95 ครั้ง ในขณะที่เนื้อหารายการแบบดูย้อนหลัง ผู้ชมรับชมเฉลี่ยต่อคนประมาณ 29.19 ครั้งต่อเดือน

ทั้งนี้ เป็นที่น่าสนใจว่า ระยะเวลาเฉลี่ยในการรับชมของเนื้อหารายการสดมีระยะเวลานานกว่าเนื้อหาแบบดูย้อนหลัง โดยพบว่า ผู้ชมแต่ละคนใช้เวลาในการรับชมรายการสด 52 นาทีต่อเดือน ในขณะที่เนื้อหารายการแบบดูย้อนหลัง ผู้ชมแต่ละคนใช้เวลาเฉลี่ยในการรับชมประมาณ 11 นาทีต่อเดือน

ช่องเวิร์คพอยท์ ทีวี มียอดรับชมเป็นจำนวนคน (แบบไม่นับซ้ำ หรือ Unique Audience) ในการรับชมเนื้อหารายการบนแพลตฟอร์มดิจิตอล ทั้งสิ้น 26,576,811 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า (เมษายน 2562) ประมาณร้อยละ 10 โดยแบ่งเป็นการรับชมของเพศหญิงจำนวนร้อยละ 52 และเพศชายจำนวนร้อยละ 48 ของยอดรับชมเป็นจำนวนคน ทั้งนี้ ผู้รับชมเนื้อหารายการส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 25-29 ปี

หากพิจารณายอดรับชม (แบบนับซ้ำ) หรือยอดวิว จะพบว่า ในเดือนพฤษภาคม 2562 มียอดวิวประมาณ 921 ล้านครั้ง โดยแบ่งเป็นยอดวิวของเพศหญิงประมาณ 417 ล้านครั้ง และเพศชายประมาณ 504 ล้านครั้ง

ที่มา : Digital Content Rating, Nielsen

หากพิจารณาจากประเภทของรายการ (รายการสด (Live) และรายการดูย้อนหลัง (VOD)) พบว่า ผู้ชมส่วนใหญ่รับชมเนื้อหาแบบดูย้อนหลังมากกว่ารายการสด โดยในเดือนพฤษภาคม 2562 มียอดรับชมเป็นจำนวนคนในการรับชมเนื้อหาแบบดูย้อนหลังทั้งสิ้น 28.73 ล้านคน และการรับชมเนื้อหารายการสดจำนวน 125,614 คน โดยรายการดูย้อนหลังที่ได้รับความนิยมคือ รายการชิงร้อยชิงล้าน และรายการสดที่ผู้ชมสนใจติดตามรับชมคือ รายการนักร้องซ่อนแอบ (I Can See Your Voice Thailand) นอกจากนี้ยังพบว่า ความถี่เฉลี่ยในการรับชมเนื้อหารายการสดต่อเดือนประมาณ 11.33 ครั้ง ในขณะที่เนื้อหารายการแบบดูย้อนหลัง ผู้ชมรับชมเฉลี่ยต่อคนประมาณ 34.05 ครั้งต่อเดือน

ทั้งนี้ เป็นที่น่าสนใจว่า ระยะเวลาเฉลี่ยในการรับชมของเนื้อหารายการสดมีระยะเวลานานกว่าเนื้อหาแบบดูย้อนหลัง โดยพบว่า ผู้ชมแต่ละคนใช้เวลาในการรับชมรายการสด 2.01 ชั่วโมงต่อเดือน ในขณะที่เนื้อหารายการแบบดูย้อนหลัง ผู้ชมแต่ละคนใช้เวลาเฉลี่ยในการรับชมประมาณ 20 นาทีต่อเดือน


  1. พิจารณาจากทั้งยอดวิวและยอดรับชมเป็นจำนวนคน (UA)
  2. พิจารณาการจัดลำดับตามยอดรับชมเป็นจำนวนคน
  3. ออกอากาศวันที่ 16 พ.ค. 2562 ช่วงเวลา 15.45-15.59 น. โดยมียอดรับชมเป็นจำนวนคนทั้งสิ้น 38,887 คน และยอดวิวทั้งสิ้น 46,721 วิว
  4. การรับชมเนื้อหารายการย้อนหลังของช่องเวิร์คพอยท์ ทีวี เป็นการรับชมผ่านแพลตฟอร์ม Facebook
  5. พิจารณาการจัดลำดับตามยอดรับชมเป็นจำนวนคน
  6. ออกอากาศวันที่ 1 พ.ค. 2562 ช่วงเวลา 22.00-22.14 น. โดยมียอดรับชมเป็นจำนวนคนทั้งสิ้น 4,461 คน และยอดวิวทั้งสิ้น 4,624 วิว

https://www.facebook.com/bc.vichakarn/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARDm9xEIcnY5LhaTIbeqHB5IUQUMi5Gfdn7eZ4QRCtfGmWL9f434Gl1OUIs3e4jvGeOlmBjJPyOmN5U0

Tagged