“สองนรี” ครองแชมป์ยอดดูสด และย้อนหลังทางออนไลน์ช่อง 7 เดือน ก.ย.62

เรตติ้งทีวีดิจิทัลออนไลน์

ความนิยมของรายการที่ออกอากาศบนแพลตฟอร์มดิจิตอล 

ข้อมูลจาก สำนักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์สำนักงานกสทช. รายงานว่าข้อมูลการวัดค่าความนิยมในรายการที่นำมาออกอากาศทั้งแบบสด (Live Streaming) และแบบดูย้อนหลัง (Dynamic) ผ่านทางเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย และแอพลิเคชั่น บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แทบเล็ต สมารท์โฟน และคอนเน็คเต็ด ดีไวซ์ (Connected Devices) เช่น Apple TV หรือ Android Box พบว่า ในเดือนกันยายน 2562 ช่องรายการโทรทัศน์ที่ร่วมวัดเรตติ้งรายการที่ออกอากาศบนแพลตฟอร์มดิจิตอล ได้แก่ ช่อง 7 ช่องเวิร์คพอยท์ ทีวี และช่องไทยรัฐทีวี มีพฤติกรรมการรับชมดังนี้

ช่อง 7 มียอดรับชมเป็นจำนวนคน (แบบไม่นับซ้ำ หรือ Unique Audience) ในการรับชมเนื้อหารายการบนแพลตฟอร์มดิจิตอล ทั้งสิ้น 23,159,356 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า (สิงหาคม 2562) ประมาณร้อยละ 13 โดยแบ่งเป็นการรับชมของเพศหญิงจำนวนร้อยละ 55 และเพศชายจำนวนร้อยละ 45 ของยอดรับชมเป็นจำนวนคน ทั้งนี้ ผู้รับชมเนื้อหารายการส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 21-34 ปี

หากพิจารณายอดรับชม (แบบนับซ้ำ) หรือยอดวิว จะพบว่า ในกันยายน 2562 มียอดวิวประมาณ 417 ล้านครั้ง โดยแบ่งเป็นยอดวิวของเพศหญิงประมาณ 293 ล้านครั้ง และเพศชายประมาณ 124 ล้านครั้ง

หากพิจารณาจากประเภทของรายการ (รายการสด (Live) และรายการดูย้อนหลัง (VOD)) พบว่า ผู้ชมส่วนใหญ่รับชมเนื้อหาแบบดูย้อนหลังมากกว่ารายการสด โดยในเดือนกันยายน 2562 มียอดรับชมเป็นจำนวนคนในการรับชมเนื้อหาแบบดูย้อนหลังทั้งสิ้น 25.57 ล้านคน และการรับชมเนื้อหารายการสดจำนวน 1.58 ล้านคน โดยรายการดูย้อนหลัง และรายการสด ที่ได้รับความนิยมคือ คือ ละครเรื่องสองนรี นอกจากนี้ยังพบว่า ความถี่เฉลี่ยในการรับชมเนื้อหารายการสดต่อเดือนประมาณ 17.71 ครั้ง ในขณะที่เนื้อหารายการแบบดูย้อนหลัง ผู้ชมรับชมเฉลี่ยต่อคนประมาณ 17.01 ครั้งต่อเดือน

ทั้งนี้เป็นที่น่าสนใจว่า ระยะเวลาเฉลี่ยในการรับชมของเนื้อหารายการสดมีระยะเวลานานกว่าเนื้อหาแบบดูย้อนหลัง โดยพบว่า ผู้ชมแต่ละคนใช้เวลาในการรับชมรายการสด 2.31 ชั่วโมงต่อเดือน ในขณะที่เนื้อหารายการแบบดูย้อนหลัง ผู้ชมแต่ละคนใช้เวลาในการรับชมเฉลี่ยประมาณ 27 นาทีต่อเดือน

ช่องไทยรัฐทีวี มียอดรับชมเป็นจำนวนคน (แบบไม่นับซ้ำ หรือ Unique Audience) ในการรับชมเนื้อหารายการบนแพลตฟอร์มดิจิตอล ทั้งสิ้น 33,020,172 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า (สิงหาคม 2562) ประมาณร้อยละ 4 โดยแบ่งเป็นการรับชมของเพศหญิงจำนวนร้อยละ 51 และเพศชายจำนวนร้อยละ 49 ของยอดรับชมเป็นจำนวนคน ทั้งนี้ ผู้รับชมเนื้อหารายการส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 21-39 ปี

หากพิจารณายอดรับชม (แบบนับซ้ำ) หรือยอดวิว จะพบว่า ในเดือนกันยายน 2562 มียอดวิวประมาณ 759 ล้านครั้ง โดยแบ่งเป็นยอดวิวของเพศหญิงประมาณ 376 ล้านครั้ง และเพศชายประมาณ 383 ล้านครั้ง

หากพิจารณาจากประเภทของรายการ (รายการสด (Live) และรายการดูย้อนหลัง (VOD) พบว่า ผู้ชมส่วนใหญ่รับชมเนื้อหาแบบดูย้อนหลังมากกว่ารายการสด โดยในเดือนกันยายน 2562 มียอดรับชมเป็นจำนวนคนในการรับชมเนื้อหาแบบดูย้อนหลังทั้งสิ้น 31.96 ล้านคน และการรับชมเนื้อหารายการสดจำนวน 994,647 คน โดยรายการดูย้อนหลังที่ได้รับความนิยมคือ รายการเรื่องรอบขอบสนาม และรายการสดที่ผู้ชมสนใจติดตามรับชมคือ การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก โซนเอเชีย ระหว่างอินโดนีเซียและไทย นอกจากนี้ยังพบว่า ความถี่เฉลี่ยในการรับชมเนื้อหารายการสดต่อเดือนประมาณ 6.18 ครั้ง ในขณะที่เนื้อหารายการแบบดูย้อนหลัง ผู้ชมรับชมเฉลี่ยต่อคนประมาณ 25.4 ครั้งต่อเดือน

ทั้งนี้ เป็นที่น่าสนใจว่า ระยะเวลาเฉลี่ยในการรับชมของเนื้อหารายการสดมีระยะเวลานานกว่าเนื้อหาแบบดูย้อนหลัง โดยพบว่า ผู้ชมแต่ละคนใช้เวลาในการรับชมรายการสด 55 นาทีต่อเดือน ในขณะที่เนื้อหารายการแบบดูย้อนหลัง ผู้ชมแต่ละคนใช้เวลาเฉลี่ยในการรับชมประมาณ 13 นาทีต่อเดือน

ช่องเวิร์คพอยท์ ทีวี มียอดรับชมเป็นจำนวนคน (แบบไม่นับซ้ำ หรือ Unique Audience) ในการรับชมเนื้อหารายการบนแพลตฟอร์มดิจิตอล ทั้งสิ้น 30,922,362 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า (สิงหาคม 2562) ประมาณร้อยละ 2 โดยแบ่งเป็นการรับชมของเพศหญิงจำนวนร้อยละ 51 และเพศชายจำนวนร้อยละ 49 ของยอดรับชมเป็นจำนวนคน ทั้งนี้ ผู้รับชมเนื้อหารายการส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 25-34 ปี

หากพิจารณายอดรับชม (แบบนับซ้ำ) หรือยอดวิว จะพบว่า ในเดือนกันยายน 2562 มียอดวิวประมาณ 1,309 ล้านครั้ง โดยแบ่งเป็นยอดวิวของเพศหญิงประมาณ 558 ล้านครั้ง และเพศชายประมาณ 751 ล้านครั้ง

หากพิจารณาจากประเภทของรายการ (รายการสด (Live) และรายการดูย้อนหลัง (VOD)) พบว่า ผู้ชมส่วนใหญ่รับชมเนื้อหาแบบดูย้อนหลังมากกว่ารายการสด โดยในเดือนกันยายน 2562 มียอดรับชมเป็นจำนวนคนในการรับชมเนื้อหาแบบดูย้อนหลังทั้งสิ้น 35.22 ล้านคน และการรับชมเนื้อหารายการสดจำนวน 91,887 คน โดยรายการดูย้อนหลัง ที่ได้รับความนิยมคือ รายการหน้ากากนักร้อง (The Mask Singer) และรายการสดที่ได้รับความนิยมคือ รายการนักร้องซ่อนแอบ (I Can See Your Voice Thailand)นอกจากนี้ยังพบว่า ความถี่เฉลี่ยในการรับชมเนื้อหารายการสดต่อเดือนประมาณ 11.73 ครั้ง ในขณะที่เนื้อหารายการแบบดูย้อนหลัง ผู้ชมรับชมเฉลี่ยต่อคนประมาณ 40.33 ครั้งต่อเดือน

ทั้งนี้ เป็นที่น่าสนใจว่า ระยะเวลาเฉลี่ยในการรับชมของเนื้อหารายการสดมีระยะเวลานานกว่าเนื้อหาแบบดูย้อนหลัง โดยพบว่า ผู้ชมแต่ละคนใช้เวลาในการรับชมรายการสด 2.08 ชั่วโมงต่อเดือน ในขณะที่เนื้อหารายการแบบดูย้อนหลัง ผู้ชมแต่ละคนใช้เวลาเฉลี่ยในการรับชมประมาณ 27 นาทีต่อเดือน

ที่มา: https://m.facebook.com/bc.vichakarn/photos/a.929530140527737/1462523153895097/?type=3&source=57

Tagged