รายได้โครงการรัฐ +เช่าเวลา ดันรายได้ธุรกิจทีวีช่อง 9 Q2/64 เพิ่ม 55%

ผลประกอบการ

รายได้โครงการรัฐ +เช่าเวลา ดันรายได้ธุรกิจทีวีช่อง 9 Q2/64 เพิ่ม 55%

รายงานผลประกอบการของ ไตรมาส 2 /2564 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ต่อตลาดหลักทรัพย์ เมื่อเร็วๆนี้ พบว่า รายได้รวมของบริษัท อยู่ที่ 389 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 70 ล้านบาท หรือ 22% เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 319 ล้านบาท ทุกกลุ่มธุรกิจมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจทีวี จากการที่การใช้งบโฆษณาในอุตสาหกรรมสื่อทีวีเพิ่มขึ้น 29 % แต่รายได้ของ อสมท ได้เพิ่มขึ้นถึง 55% เนื่องจาก สามารถหารายได้จากค่าโฆษณาในรายการข่าวและรายการที่ผลิตเอง และจัดหารายได้จากโครงการภาครัฐที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน รวมถึงการเปลี่ยนกลยุทธ์ในการให้เช่าเวลาออกอากาศมากขึ้น

รายได้จากธุรกิจทีวีเป็นสัดส่วนรายได้ที่สูงสุดเมื่อเทียบกับธุรกิจอื่นๆ โดยรวมในไตรมาสนี้อยู่ที่ 129 ล้านบาท เพิ่มจาก 83 ล้านบาทในไตรมาสเดียวกันปีที่แล้ว หรือเพิ่ม 55% ซึ่งเป็นสัดส่วน 33 %ของรายได้รวมทั้งหมด รองลงมาเป็นธุรกิจให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล ในสัดส่วน 29% และธุรกิจวิทยุสัดส่วน 27%

ทั้งนี้รายได้จากธุรกิจทีวี วิทยุ และ โครงข่ายดิจิทัล คิดเป็น 88% ของรายได้รวม

บริษัท อสมท กำไรสุทธิ ไตรมาส 2 /2564 อยู่ที่ 44ล้านบาท เพิ่มขึ้น 124% จาก ไตรมาส 2 / 2563เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ และ การลดลงของค่าใช้จ่ายทั้งจากการบริหารค่าใช้จ่ายด้านคอนเทนต์เน้นความร่วมมือกับพันธมิตร และจากการปรับโครงสร้างค่าใช้จ่ายบุคลากรจากโครงการร่วมใจจากองค์กร ทำให้ค่าใช้จ่ายไตรมาส2 นี้ ลดลงถึง 31%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

Tagged