สมรภูมิข่าวเที่ยง

รวมเรื่องเด่น

รายการข่าว เป็นประเภทรายการ ที่มีอยู่ในผังรายการของโทรทัศน์ดิจิทัลทุกช่อง เนื่องจากเป็นรายการที่ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วประเทศ โดยรายการข่าวภาคเที่ยงก็เป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งของรายการข่าวที่ได้รับนิยมเป็นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา

การแข่งขันและความนิยมของรายการข่าวภาคเที่ยงเหล่านี้เป็นอย่างไร คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่

https://broadcast.nbtc.go.th/data/academic/file/641200000001.pdf


Tagged