เปิด 7 รายชื่อ ว่าที่บอร์ด กสทช.ชุดใหม่

What's new กสทช. เกาะติดจอ

มีรายงานข่าวจากคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่า เมื่อวันที่ 4 ก.ย.2564 ว่าคณะกรรมการฯได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติเป็นว่าที่บอร์ด กสทช.ชุดใหม่ สรุปจำนวน 7 คนดังนี้

  • พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ รองเลขาธิการ กสทช. (สายกิจการวิทยุ)
  • ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต ศาสตราจารย์ สาขานิเทศศาสตร์ ประจำคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สายกิจการโทรทัศน์)
  • นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (สายโทรคมนาคม)
  • ศาสตราจารย์ คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ รองคณบดี คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (สายคุ้มครองผู้บริโภค)
  • นายต่อพงศ์ เสลานนท์ ที่ปรึกษาประจำรองประธาน กสทช. (สายส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
  • ร้อยโท ดร.ธนกฤษฎ์ เอกโยคะ รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (สายกฎหมาย)
  • รศ.ศุภัช ศุภชลาศัย ผู้อำนวยการสถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สายเศรษฐศาสตร์)

ทั้งนี้เป็นการเลือกจากผู้สมัครทั้งหมด 78 คน ไม่ได้มาแสดงวิสัยทัศน์ในช่วงระหว่างวันที่ 31 ส.ค.-3 ก.ย.จำนวน 1 คน โดยเป็นการคัดเลือกด้วยคะแนนสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด

รายชื่อทั้งหมดนี้ จะนำส่งวุฒิสภา ซึ่งวุฒิสภาจะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประวัติอีกภายใน 60 วัน และคาดว่าวุฒิสภาจะโหวตในช่วงเปิดประชุมสภาอีกครั้งเดือนพ.ย.นี้ โดยผู้จะได้เป็นบอร์ด กสทช.ชุดใหม่ต้องได้รับการโหวตไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนวุฒิสภาที่มีอยู่ หากสาขาไหนไม่ได้รับเลือกให้ไปสรรหาใหม่ โดยผู้ที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาจะเข้ารับการสรรหาใหม่ไม่ได้

ทั้งนี้บอร์ด กสทช.จะมีวาระดำรงตำแหน่ง 6 ปี แทนที่บอร์ดชุดปัจจุบันที่อยู่ในตำแหน่งมายาวนานตั้งแต่ปี 2554 กำลังจะครบ 10 ปีในช่วงปลายปีนี้

Tagged