นายแพทย์ สรณ : ว่าที่ประธาน กสทช.คนใหม่

What's new กสทช. รวมเรื่องเด่น

หลังจากวุฒิสภาโหวตเลือก ว่าที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (บอร์ด กสทช.) จำนวน 5 คนไปเมื่อ 22 ธ.ค.2564 ที่ผ่านมานั้น ล่าสุดเมื่อวันที่ 14 ม.ค.65 ว่าที่บอร์ดกสทช.ทั้ง 5 คนได้มีการจัดประชุมเพื่อโหวตเลือกตำแหน่งประธานบอร์ดเรียบร้อยแล้ว โดยที่ประชุมมีมติ 4-1 เสนอชื่อ “ศ.คลินิก นายแพทย์ สรณ บุญใบชัยพฤกษ์” เป็นว่าที่ประธานบอร์ด กสทช.คนใหม่

โดยที่ 1 เสียงนั้นเป็นของ “พล.อ.ท.ธนพันธ์ หร่ายเจริญ” อดีตรองเลขาฯกสทช. ซึ่งเป็นผู้เสนอชื่อตัวเอง ในขณะที่ว่าที่บอร์ดอีก 4 คนรวมถึง นพ.สรณ โหวตเลือก นพ.สรณ เป็นประธาน

  1. ว่าที่บอร์ดกสทช.ชุดใหม่ทั้ง 5 คนนั้นประกอบไปด้วย
  2.  ศ.คลินิก นายแพทย์ สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสาขาวิชาโรคหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  3. รศ.ศุภัช ศุภัชลาศัย อดีตผู้อำนวยการสถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  4. ศ.ดร.พิรงรอง รามสูต อดีตอาจารย์ประจำ ภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
  5. ต่อพงศ์ เสลานนท์ อดีตที่ปรึกษารองประธานบอร์ดกสทช.
  6. พล.อ.ท.ธนพันธ์ หร่ายเจริญ อดีตรองเลขาฯกสทช.

ตามขั้นตอนต่อไปจะตามกฏหมาย ว่าที่บอร์ดใหม่จะเริ่มรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการได้นั้น จะเป็นหน้าที่ของประธานวุฒิสภาแจ้งรายชื่อประธานกรรมการและกรรมการที่ได้รับเลือกให้นายกรัฐมนตรีทราบ เพื่อดำเนินการนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาบอร์ด กสทช. จะเริ่มกระบวนการสรรหาบอร์ดกสทช.อีก 2 คน เพื่อให้ครบ 7 คนตามกฏหมาย โดยวาระบอร์ดชุดใหม่มีอายุ 6 ปี

สำหรับบอร์ดกสทช.ชุดปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่ปี 2554 ทำงานมาแล้ว 10 ปี จากจำนวน 11 คนปัจจุบันเหลือ 6 คน

Tagged