ประกาศแล้วราคาประมูลคลื่นวิทยุครั้งแรกของไทย คลื่น 106.5 แพงสุด 54.8 ล้าน

What's new มูลค่าตลาดโฆษณาวิทยุ รวมเรื่องเด่น

ถึงคิวการประมูลคลื่นวิทยุครั้งแรกของประเทศไทย ตามกำหนดที่หน่วยงานเจ้าของคลื่นเดิมต้องคืนคลื่นให้กับสำนักงาน กสทช.ตามกฏหมายภายในวันที่ 4 เม..2565  ล่าสุด เมื่อวันที่ 24 .. 2564 กสทช.ได้ประกาศแผนการเตรียมประมูลคลื่นวิทยุ FM ชุดแรก 74 คลื่น รวม 9 คลื่นใหญ่ในกรุงเทพ ซึ่งราคาประมูลขั้นต่ำของคลื่น 106.5 MHz ที่ Green Wave ของกลุ่มจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ให้บริการอยู่ตอนนี้ 
มีราคาขั้นต่ำสูงสุดที่ 54.830 ล้านบาท คาดว่าจะเริ่มประมูลครั้งแรกในเดือน ..65 
ประกาศสำนักงาน กสทช.ระบุไว้ว่า จำนวน 74 คลื่นความถี่ย่าน FM นี้ แบ่งเป็น คลื่นในพื้นที่กรุงเทพ 9 คลื่น ภาคเหนือ 16 คลื่น ภาคกลาง 6 คลื่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 21 คลื่น และภาคใต้ 22 คลื่น
คลื่นในพื้นที่กรุงเทพนั้น  9 คลื่นแรกที่กสทช.จะนำมาประมูลนั้น เป็นคลื่นในสังกัดเดิมของ สำนักงาน กสทชและ อสมท โดยคลื่น 106.5 MHz ของสำนักงาน กสทช.ที่ปัจจุบันให้ บริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ได้สิทธิประกอบการในชื่อคลื่น กรีน เวฟ (Green Wave)  มีราคาประมูลเริ่มต้นสูงสุดที่ 54.830 ล้านบาท อันดับ 2 คลื่นลูกทุ่งมหานคร 95.0 MHz อสมท ราคาเริ่มต้น 50.091 ล้านบาท อันดับ 3 คลื่น 96.5 MHz ของ อสมท เช่นกันราคา 49.949 ล้านบาท 
  • ภาคเหนือคลื่นที่แพงที่สุด คลื่น 100.75 ของ อสมทเชียงใหม่ ราคาประมูลเริ่มต้นที่  2.283 ล้านบาท 
  • ภาคกลาง คลื่น  96.75  อสมท ระยอง ราคาเริ่มต้นราคา 3.189 ล้านบาท 
  • ภาคอีสาน ทุกคลื่นมีราคาเริ่มต้นเท่ากันที่คลื่นละ 105,000 บาท 
  • ภาคใต้ คลื่น 101.5  อสมท ภูเก็ต ราคาเริ่มต้นสูงสุดที่  1.283 ล้านบาท 
สำหรับรายละเอียดการประมูลนั้น เปิดให้ผู้ที่สนใจยื่นคำขอเข้าร่วมประมูลตั้งแต่วันที่ 17-25 ..2565 ผ่านระบบออนไลน์ของกสทช. (ระบบการยื่นคําขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือ  e-BCS) ซึ่ง กสทช.จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติ และประกาศผู้ผ่านเกณฑ์ในการเข้าประมูลได้ ผู้ที่เข้าประมูลจะต้องวางมัดจำ 10% ของมูลค่าคลื่นทุกคลื่นที่จะเข้าประมูลภายใน 7 วัน นับจากวันได้รับแจ้งจากกสทช
ในการประมูลแต่ละคลื่นจะใช้เวลาประมูลคลื่นละ 60 นาที ขยายเวลาได้ครั้งละ 5 นาที หากมีผู้เสนอราคาเท่ากัน และจะใช้วิธีการจับสลากหากต่างยืนราคาเท่ากัน โดยที่ทุกรายที่เข้าร่วมประมูลต้องเสนอราคาครั้งแรกภายใน 5 นาทีแรก หากไม่เสนอราคาจะถูกปรับตกและริบหลักประกันการประมูล โดยจะสามารถเสนอเพียงราคาขั้นต่ำที่กำหนดไว้ของแต่ละคลื่นก็ได้
ทั้งนี้ สำนักงานกสทช.กำหนดเกณฑ์การเสนอราคาเพิ่มต้นต่อครั้งไว้ด้วย เช่นหากราคาเริ่มต้นของคลื่นในภาคอีสาน 105,000 บาท สามารถเสนอเพิ่มได้ครั้งละ 4,000 บาท หากราคาเริ่มต้นของคลื่นเกินกว่า 1 -9.99 ล้าน เสนอเพิ่มครั้งละ 50,000 บาท  เกิน 10-19.99 ล้านบาท เสนอเพิ่มครั้งละ 200,000 บาท และค่อยๆเพิ่มไป จนราคาตั้งต้นที่เกิน 40-60 ล้านบาท ต้องเสนอราคาเพิ่มครั้งละ 500,000 บาท 
สำหรับใบอนุญาตการเป็นเจ้าของคลื่น FM ครั้งแรกของประเทศมีระยะเวลาทั้งหมด 7 ปี โดยสำนักงาน กสทช.จะมีการประกาศรายละเอียดการเตรียมการประมูลคลื่นวิทยุครั้งนี้ออกมาเป็นระยะหลังจากนี้ ซึ่งเบื้องต้นมีการกำหนดช่วงเวลาเปิดประมูลไว้ในช่วงเดือน ..2565 
นับเป็นการเริ่มต้นปฎิรูปการเป็นเจ้าของคลื่นวิทยุครั้งสำคัญของประเทศ ที่ภาคเอกชนจะสามารถเป็นเจ้าของและบริหารคลื่นวิทยุได้เอง แทนที่ระบบเดิมที่คลื่นอยู่ในมือหน่วยงานรัฐทั้งหมด 
รายละเอียด ประกาศเชิญชวน ประมูลคลื่นวิทยุ FM 74 สถานี https://broadcast.nbtc.go.th/news-preview-432991791793
Tagged