“เจาะเวลา ตามหารายการเด็ก”

กสทช. วิเคราะห์เจาะเรตติง สารคดึ และเด็ก

สื่อ เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความเป็นไปของโลก และสร้างเสริมพัฒนาการ ตลอดจนประสบการณ์ให้แก่เด็กและเยาวชน

ในยุคสมัยปัจจุบันที่มีทางเลือกในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารและเนื้อหารายการที่หลากหลายมากขึ้น สถานการณ์ของรายการเด็กบนโทรทัศน์ดิจิทัลไทยจะเป็นอย่างไร

สำนักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ กสทช.จัดทำบทวิเคราะห์เจาะลึกผังรายการโทรทัศน์เดือนตุลาคม เพื่อตามหารายการเด็กตามไปอ่านพร้อมกันที่ https://broadcast.nbtc.go.th/data/academic/file/641100000001.pdf

 

Tagged