ช่อง 3 ประกาศคืนใบอนุญาต 2 ช่องเด็ก 3 Family และ 3SD ช่อง 28

ช่อง 3 รายการข่าว

ในที่สุดบอร์ดบริษัทบีอีซี เวิลด์ มีมติให้คืนใบอนุญาตทีวีดิจิทัลเพียง 2 ช่อง ได้แก่ช่องเด็ก 3 Family และช่อง 3SD ช่อง 28 จากที่มีอยู่ทั้งหมด 3 ช่อง 3HD, 3SD หรือ ช่อง 28 และ 3Family หรือช่อง 13

จากการประมาณการมูลค่าจากสูตรคำนวณของกสทช.ที่ประกาศเงินชดเชยสำหรับผู้ที่ขอคืนช่อง ในกลุ่มช่องเด็กจะได้รับเงินชดเชยกว่า 200 ล้านบาท , ช่องข่าว ได้ชดเชยประมาณ 500 ล้านบาท ช่อง SD วาไรตี้ ได้ชดเชยประมาณ 900 ล้านบาท และช่อง HD ได้ชดเชยประมาณ 1,500 ล้านบาท สำหรับในกรณีที่ไม่มีกำไรจากผลประกอบการ

สำหรับช่อง 3 Family นั้น ประมูลใบอนุญาตช่องเด็กมาด้วยงวงเงิน 666 ล้านบาท เนื่องจากเป็นกลุ่มช่องเด็ก ที่มีข้อจำกัดในการนำเสนอคอนเทนต์ และโฆษณา จึงมีทั้งผลประกอบการและเรตติ้งช่องไม่ดีเท่ากับช่องกลุ่มวาไรตี้

เรตติ้งปีแรก 2557 อยูในอันดับ 20 และเคยขึ้นมาถึงอันดับที่ 13 ในปี 2559 และค่อยๆตกลงมา อยู่ในปี 2561 อยู่ในอันดับ 17 สำหรับเรตติ้งเดือนเม.ย.2562 เรตติ้งหล่นไปอยู่ในอันดับ 19

เนื่องจากกลุ่มช่อง 3 ใช้ชื่อบริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย เป็นผู้ประมูลช่องทีวีดิจิทัลทั้ง 3 ช่องเป็นชื่อเดียวกัน ผลประกอบการที่รายงานต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จึงเป็นข้อมูลรายได้รวมของทั้ง 3 ช่อง ไม่ได้แยกออกจากกัน แต่พบว่าขาดทุนทุกปี (รายละเอียดตามตาราง) โดยมียอดขาดทุนถึงปี 2560 อยู่ที่กว่า 800 ล้านบาท

ส่วนช่อง 3SD นั้น กลุ่มช่อง 3 ประมูลมาด้วยราคา 2,275 ล้านบาท เป็นช่องในกลุ่ม SD วาไรตี้ ที่มีเรตติ้งติดอยู่ในกลุ่มท็อปเท็นมาโดยตลอด ยกเว้นปีแรก 2557 ที่อยู่ที่อันดับ 21 และเข้ามาติดท็อปเท็นอันดับ 9 ในปี 2559 และยังคงอยู่อันดับ 9 ในปี 2561 ส่วนเรตติ้งเดือนเม.ย.ที่ผ่านมานั้น ช่อง 3SD อยู่ในอันดับ 7

การคืนใบอนุญาตที่วีดิจิทัลถึง 2 ใบของกลุ่มช่อง 3 ในครั้งนี้ มีรายงานระบุว่า เพื่อหันไปพัฒนาธุรกิจทีวีออนไลน์ ที่เป็นอนาคตมากกว่า

Tagged