มาแล้ว “อริยะ พนมยงค์” President คนใหม่ กลุ่มช่อง 3

ช่อง 3 เกาะติดจอ

บีอีซีเวิลด์ หรือกลุ่มช่อง 3 ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 4 มี.ค.2562 ว่าที่ประชุมบอร์ดบริษัท ได้แต่งตั้ง นายอริยะ พนมยงค์ เป็นกรรมการผู้อำนวยการ หรือ President ของบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค.2562 เป็นต้นไป โดยที่อริยะ จะรายงานตรงกับคณะกรรมการบริหารบริษัท ทั้งนี้ อริยะได้รับแต่งตั้งเข้ามาเป็นบอร์ดบีอีซีด้วย โดยเข้ามาแทนที่ นายวรวรรธน์ มาลีนนท์

ในขณะเดียวกันได้มีการปรับโครงสร้างบริษัทใหม่ และได้มีการแต่งตั้งประชุม มาลีนนท์ จากรองประธานบริษัท มาเป็นประธานกรรมการบริหารบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค.เป็นต้นไปเช่นกัน

อริยะ พนมยงค์ นับเป็นหนึ่งในผู้บริหารรุ่นใหม่ เริ่มต้นทำงานในประเทศไทยเมื่อปี 2544 ในกลุ่มทรู กับธุรกิจมือถือ Orange ในยุคเริ่มต้น และเข้ามารับผิดชอบงานด้าน Convergence ของกลุ่มทรู ดูแลธุรกิจกลุ่มโทรคมนาคมและมีเดีย 11 ปี จนในปี 2554 ขยับไปทำงานที่ Google ประเทศไทย ในตำแหน่ง Country Head ทำงานอยู่ 4 ปี ก้าวสู่ตำแหน่งใหม่ กรรมการผู้จัดการ คนแรกของ LINE ประเทศไทย ตั้งแต่ ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้คาดว่าอริยะ จะมาช่วยกลุ่มช่อง 3 ในด้านการตลาด สร้างรายได้เพิ่มจากคอนเทนต์ของช่อง 3 ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ในขณะเดียวกัน ช่อง3 ได้ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ว่าบีอีซีเวิลด์ประกาศแต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการคนใหม่
คณะกรรมการ บมจ. บีอีซีเวิลด์ ได้ทำหนังสือแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์เรื่องมติการแต่งตั้ง นายอริยะ พนมยงค์ ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการ รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 2 เดือน พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
นายสมชัย บุญนำศิริ ประธานกรรมการ บริษัท บีอีซีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บีอีซีเวิลด์มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในตลาด แต่ปัจจุบันการแข่งขันไม่ใช่แค่เฉพาะคู่แข่งที่เป็นธุรกิจเดียวกัน แต่จะต้องแข่งขันกับการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีที่ส่งผลให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตของของผู้บริโภคเปลี่ยนไป
การแต่งตั้งตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการ นี้เพื่อทำให้ บีอีซีเวิลด์ ยังคงมีศักยภาพในการแข่งขันอยู่เสมอ และสามารถทำให้คอนเทนท์ของเราเติบโตและเป็นที่นิยมในทุกแพลตฟอร์ม ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ คุณอริยะ เป็นผู้บริหารที่มีความสามารถในการบริหารงานเป็นที่ประจักษ์ในธุรกิจดิจิตอลมาระยะเวลานาน และคณะกรรมการบริษัท เชื่อว่าคุณอริยะ จะนำพา บีอีซีเวิลด์ ให้เติบโตมากยิ่งขึ้น ด้วยการเชื่อมงานด้านออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด”
นายสมชัย กล่าวต่ออีกว่า “ในส่วนคุณประชุม มาลีนนท์นั้น ท่านยังคงฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทต่อไป จนถึงเดือนพฤษภาคมก็จะปฏิบัติหน้าที่เป็น ประธานกรรมการบริหาร โดยคุณประชุมจะยังคงใช้ประสบการณ์ในธุรกิจ มามุ่งเน้นการกำกับดูแลงานด้านนโยบายมากขึ้น และในตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร คุณประชุมยังคงทำหน้าที่ควบคุมและสานต่องานที่ดำเนินงานมา ร่วมกับ กรรมการผู้อำนวยการ และผู้บริหารท่านอื่น ๆ เพื่อให้เกิดผลงานและผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างเด่นชัด”
“การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ เป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นถึงการก้าวต่อไปของ บีอีซีเวิลด์ ในช่วงที่วงการสื่อมีการเปลี่ยนแปลงจาก Technology Disruption โดยการปรับเปลี่ยนของ บีอีซีเวิลด์ครั้งนี้ จะทำให้เกิดการผสมผสานองค์ความรู้จากประสพการณ์ของบีอีซีเวิลด์ และความรู้ความสามารถทางธุรกิจดิจิตอลของผู้นำคนใหม่ เพื่อที่จะร่วมกันทำให้บีอีซีเวิลด์ยังคงเป็นผู้นำในธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป” นายสมชัย กล่าวสรุป
Tagged