เปิดตัวเลขเงินตอบแทนบอร์ดช่องทีวีดิจิทัล

เกาะติดจอ

 เปิดตัวเลขเงินตอบแทนบอร์ดช่องทีวีดิจิทัล

สำรวจเงินตอบแทนบอร์ดช่องทีวีดิจิทัล ประจำปี 61  ช่อง 3 แต่ละเดือนไม่มาก แต่มีเงินบำเหน็จรวม 18 ล้านบาท โมโน แกรมมี่ โดยรวม ๆ ก็ไม่น้อย

ช่วงนี้หลายบริษัท รวมทั้งที่ทำธุรกิจทีวีดิจิทัลที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า  โดยวาระประชุมนอกจากเรื่องทิศทางการบริหารธุรกิจแล้ว มีวาระหนึ่งที่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติด้วยคือ ค่าตอบแทนกรรมการ หรือบอร์ดประจำปีนี้

จากการสำรวจข้อมูลที่แจ้งในหนังสือการประชุม พบว่าต่างกำหนดค่าตอบแทนเท่ากับปีที่แล้ว ซึ่งรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ก็มีทั้งแบบจ่ายเบี้ยประชุมแต่ละครั้ง  และค่าตอบแทนรายเดือนด้วย

สำหรับบริษัทที่จ่ายผลตอบแทนสูงสุดต้องยกให้ช่อง 3 ที่นอกจากเบี้ยประชุมแต่ละครั้งโดยประธานได้รับ 30,000 บาทต่อครั้ง กรรมการ 20,000 บาทต่อครั้ง ยังได้เงินบำเหน็จรวมกัน 18 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินที่เป็นผลตอบแทนเท่ากันมาแล้ว 8 ปี นับตั้งแต่ปี 2553

ส่วนบริษัทอื่น ๆ มีผลตอบแทนให้ประธาน และกรรมการใกล้เคียงกัน มากน้อยขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัท ดังนี้

อาร์เอส  ประธานได้รับเบี้ยประชุมต่อครั้ง 25,000 บาท และกรรมการ  20,000 บาท

กลุ่มนิวส์ที่ปัจจุบันถือหุนใหญ่ในกลุ่มเนชั่น กำหนดปี 2561 ประธานได้รับปีละ 400,000 บาท และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 200,000 บาท  และกลุ่มนิวส์ ที่เป็นเจ้าของช่องสปริงนิวส์ด้วย จ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือนให้ประธาน 35,000 บาท กรรมการ 30,000 บาทต่อเดือน นอกจากนี้ยังมีเบี้ยประชุม กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 6,000 บาท

โมโน ที่มีหลายธุรกิจรวมทั้งช่องโมโน นั้นจ่ายผลตอบแทนรวมไม่เกิน 7 ล้านบาท โดยประธานได้รับเดือนละ 70,000 บาท รองประธาน 50,000 บาท ผู้ช่วยประธานเดือนละ 30,000 บาท กรรมการ 20,000 บาท และเงินบำเหน็จไม่เกิน 2 ล้านบาท

สำหรับอสมท ประธานได้รับ 40,000 บาทต่อเดือน กรรมการ 20,000 บาทต่อเดือน และมีค่าเบี้ยประชุม สำหรับประธานและกรรมการ 15,000 บาทต่อครั้ง โดยเดือนหนึ่งจ่ายไม่เกิน 1 ครั้ง

ส่วนอมรินทร์ จ่ายรวมไม่เกิน 4 ล้านบาท  ตำแหน่งประธานเดือนละ 20,000 บาท มีเบี้ยประชุมครั้งละ  25,000 บาท กรรมการเดือนละ  10,000 บาท และเบี้ยประชุมคร้ังละ  20,000 บาท

สำหรับแกรมมี่และเวิร์คพอยท์ แจ้งโดยรวม ๆ ว่าตั้งงบผลตอบแทนกรรมการปีนี้ 6.65 ล้านบาท และ 4 ล้านบาท ตามลำดับ

[xyz-ihs snippet=”AD1-TV-NEWS”]
Tagged