ยอดผู้ใช้มือถือ รับสิทธิ์โทรฟรี ช่วงโควิด 100 นาที รวม 12.66 ล้านเลขหมาย

กสทช.

ยอดประชาชนกดรับสิทธิ์ โทรฟรี 100 นาที นาน 45 วัน ของรัฐบาล กสทช. และ 6 ค่ายมือถือ เมื่อปิดรับสิทธิ์ตอนเที่ยงคืนวานนี้ (15 พ.ค. 63) รวมทั้งสิ้น 12.66 ล้านเลขหมาย

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า จากข้อมูลของสำนักงาน กสทช. พบว่า ยอดประชาชนที่กดรับสิทธิ์โทร 100 นาที 45 วัน ทุกเครือข่าย ของรัฐบาล กสทช. และ 6 ค่ายมือถือ ซึ่งได้แก่ เอไอเอส ทรู ดีแทค แคท ทีโอที และเพนกวิน มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 12.66 ล้านเลขหมาย แบ่งเป็น มือถือแบบเติมเงิน 9.54 ล้านเลขหมาย คิดเป็น 75% ของยอดที่ประชาชนกดรับสิทธิ์เข้ามาทั้งหมด แบบรายเดือน 3.12 ล้านเลขหมาย คิดเป็น 25% ของยอดที่ประชาชนกดรับสิทธิ์เข้ามาทั้งหมด

เมื่อแยกตามค่ายแบ่งเป็น เอไอเอส 7.26 ล้านเลขหมาย (เติมเงิน 5.76 ล้านเลขหมาย รายเดือน 1.50 ล้านเลขาหมาย) ทรู 3.30 ล้านเลขหมาย (เติมเงิน 2.37 ล้านเลขหมาย รายเดือน 0.93 ล้านเลขหมาย) ดีแทค 1.96 ล้านเลขหมาย (เติมเงิน 1.28 ล้านเลขหมาย รายเดือน 0.68 ล้านเลขหมาย) แคท 0.12 ล้านเลขหมาย (เติมเงิน 0.12 ล้านเลขหมาย รายเดือน 4,684 เลขหมาย) ทีโอที 5,079 เลขหมาย (เติมเงิน 1,799 เลขหมาย รายเดือน 3,277 เลขหมาย และเพนกวินซึ่งเป็นเลขหมายแบบเติมเงินอย่างเดียว 1,653 เลขหมาย

นายฐากร กล่าวว่า ประชาชนที่ได้รับ sms แจ้งได้รับสิทธิ์ สามารถโทรฟรี 100 นาทีใช้งานได้ 45 วันทันที โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งที่รัฐบาล กสทช. รวมทั้ง 6 ค่ายมือถือ ร่วมใจกันแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนผู้ใช้บริการมือถือ
เพื่อสนับสนุนนโยบายการหยุดอยู่บ้าน ให้ประชาชนทำงานที่บ้านของรัฐบาล เพื่อหยุดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19

Tagged