เปิดพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงของผู้รับชมโทรทัศน์ ในรอบปี 2563

กสทช. เกาะติดจอ

เปิดพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงของผู้รับชมโทรทัศน์ ในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา การรับชมโทรทัศน์ของประชาชน ทั้งโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล โทรทัศน์เคเบิล และโทรทัศน์ดาวเทียม จะเป็นอย่างไร อีกทั้งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 แล้วจะเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน สามารถอ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ http://broadcast.nbtc.go.th/data/academic/file/640100000005.pdf

 

Tagged