เปิดพฤติกรรมการรับชมทีวีรัฐสภา

กสทช. เกาะติดจอ

ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ผู้คนให้ความสนใจในการรับชมข่าวสารอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทีวีรัฐสภานั้น ก็เป็นช่องโทรทัศน์ดิจิตอลในหมวดหมู่ช่องสาธารณะ ที่มีเนื้อหารายการส่วนใหญ่เป็นรายการข่าวสารสาระเป็นหลัก

ความนิยมหรือยอดการรับชมของช่องทีวีรัฐสภาผ่านแอปพลิเคชัน AIS PLAY และ PLAYBOX ในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมาเป็นอย่างไร
อ่านบทวิเคราะห์ฉบับเต็มของสำนักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ สำนักงาน กสทช. ได้ที่ ⏩ https://broadcast.nbtc.go.th/data/academic/file/641100000005.pdf

Tagged