บอร์ดกสทช.ยืดจ่ายค่าใบอนุญาต ทีวีดิจิทัล ค่ายโทรคม ได้ถึง 15 ส.ค.

กสทช. เกาะติดจอ

บอร์ดกสทช.เมื่อวันที่ 27 พ.ค.2563 ได้อนุมัติให้ช่วยเหลือผู้ประกอบการใบอนุญาตประกอบกิจการทีวีดิจิทัล และผู้ประกอบการโทรคมนาคมทุกรายที่ได้รับผลกระทบในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยการยืดการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีของปี 2562 ที่ถึงกำหนดจ่ายในวันที่ 29 พ.ค.นี้ ให้สามารถเลื่อนการจ่ายค่าธรรมเนียมไปเป็นวันที่ 15 ส.ค.นี้ สำหรับผู้ประกอบการที่มีรายได้ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท

ส่วนผู้ประกอบการที่มีรายได้ประจำปีเกินกว่า 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งมีอยู่จำนวน 21 ราย แบ่งเป็นผู้ประกอบการด้านกิจการทีวีดิจิทัล จำนวน 9 ราย และผู้ประกอบการด้านโทรคมนาคม 12 รายนั้น จะได้รับการแบ่งจ่ายค่าธรรมเนียมเป็น 2 งวด โดยงวดแรก จะต้องจ่าย 50% ภายในวันที่ 13-14 มิ.ย.นี้ และอีก 50% ที่เหลือจะให้จ่ายภายใน 15 ส.ค.นี้

ทั้งนี้กสทช.จะเร่งออกประกาศหลักเกณฑ์กลาง เพื่อผ่อนผันการจ่ายค่าธรรมเนียม ในพระราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้เป็นทางการต่อไป

ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกสทช.กล่าวว่า การช่วยยืดการจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการทุกรายในช่วงที่ต้องเผชิญหน้ากับภาวะวิกฤตโควิด -19 เท่าที่กสทช.จะสามารถทำได้ เพราะขณะนี้ยอมรับว่า กสทช.เองก็กำลังขาดเงินสด ขาดสภาพคล่องทางการเงินเช่นเดียวกัน เนื่องจากได้จัดสรรงบประมาณในการช่วยเหลือโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศสู้ภัยโควิด-19 โดยที่ผ่านมาได้นำงบของกสทช.มาช่วยเหลือไปแล้วกว่า 500 ล้านบาท

ในขณะเดียวกัน บอร์ดกสทช.ก็ประกาศงดการจ่ายเงินโบนัสพนักงานกสทช.สำหรับปี 2563 ด้วยเหตุผลที่ต้องจัดงบประมาณช่วยเหลือโควิด-19 ทั้งนี้ปกติทุกปี กสทช.จะจ่ายเงินโบนัสให้พนักงานจำนวน 1 เดือน เป็นงบประมาณประมาณ 200 ล้านบาทโดยเงินดังกล่าวจะส่งกลับไปเป็นรายได้ของแผ่นดินต่อไป

นอกจากนี้การประชุมวันนี้ ยังได้อนุมัติเงิน 181.38 ล้านบาท สนับสนุนโรงพยาบาลและสถานพยาบาลของรัฐอีก 46 แห่ง สู้โควิด-19 ส่วนเรื่องเยียวยา อสมท จากการเรียกคืนคลื่นย่าน 2600MHz มาประมูล 5G นั้น บอร์ดกสทช.มีมติเท่ากัน 2 : 2 จึงให้ส่งเรื่องไปยังอนุที่ปรึกษากฎหมายพิจารณาต่อไป

Tagged