สำนักงาน กสทช. จะทำการปรับปรุงสัญญาณดิจิตอลทีวี เพื่อนำไปรองรับการให้บริการเทคโนโลยี 5G

กสทช.

สำนักงาน กสทช. จะทำการปรับปรุงสัญญาณดิจิตอลทีวี เพื่อนำไปรองรับการให้บริการเทคโนโลยี 5G ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถรับชมดิจิตอลทีวีได้ชั่วคราวในช่วงวันและเวลาที่ดำเนินการปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่

โดยวันที่ 5 ตุลาคม 2563 จะปรับปรุงสัญญาณใน กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และพื้นที่ใกล้เคียง หากไม่สามารถรับชมดิจิตอลทีวีได้ สามารถปรับจูนดิจิตอลทีวีของท่านได้ด้วยตนเอง หลังเวลา 06.00 น.

สามารถตรวจสอบพื้นที่ วัน เวลา และวิธีการปรับจูนดิจิตอลทีวีได้ทาง
เว็บไซต์ 700.nbtc.go.th
โทร. 020-700-700

Tagged