สวนทางช่องใหญ่ : อมรินทร์ทีวี ปี 62 รายได้โต แถมกำไรเป็นปีแรก

ผลประกอบการ

อมรินทร์ทีวี ธุรกิจทีวีดิจิทัลของบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งฯ มีรายได้ปี 2562 เติบโต 3.15% สวนกระแสบรรดาช่องทีวีดิจิทัลหลายช่องที่บริษัทแม่ทยอยแจ้งผลประกอบการปี 2562 ที่มีรายได้ลดลง บางช่องขาดทุนหนัก กันไปแล้ว แถมยังเป็นปีแรกที่มีกำไร

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) รายงานผลประกอบการปี 2562 ต่อตลาดหลักทรัพย์ ว่า มีรายได้รวมทั้งปีอยู่ที่ 3,268.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 270.22 ล้านบาท หรือ 9.01% จากรายได้รวมปี 2561 ที่อยู่ที่ 2,998.24 ล้านบาท โดยมาจาก 3 ธุรกิจที่มีรายได้สูงขึ้นได้แก่

-ธุรกิจหนังสือ มีรายได้เพิ่มขึ้น 46.53% เนื่องจากมีการรับรู้รายได้เต็มปีจากบริษัท อมรินทร์บุ๊ค เซ็นเตอร์ จากการที่บริษัทได้เข้าถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว 100% ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของปี 2561

-ธุรกิจออนไลน์ ที่เป็นการโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลของกลุ่มบริษัทเติบโตเพิ่มขึ้น 49.49%

-ธุรกิจทีวีดิจิทัล ของบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด ที่เป็นบริษัทย่อย บริหารช่องทีวีดิจิทัลช่องอมรินทร์ทีวี มีรายได้เพิ่มขึ้น 3.15%

ทั้งนี้บริษัทได้ชี้แจงว่า แม้ว่าภาวะอุตสาหกรรมการใช้สื่อโฆษณาทีวี จะมีอัตราการขยายตัวค่อนข้างจะคงที่ แต่อมรินทร์ทีวียังคงมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการสร้างช่วงเวลาละครในวันเสาร์ และอาทิตย์ ระหว่างเวลา 22.00-23.00 น.ในชื่อช่วงเวลา “สุดสัปดาห์ช่อง 34 ละครดี 4 ทุ่ม” เปิดตัวด้วยละครเรื่อง “สามีสีทอง” ในช่วงเดือนก.ค.-ต.ค.2562  มีเรตติ้งเฉลี่ยทั้งเรื่องอยู่ที่ 1.113 และมียอดวิวทางออนไลน์สูงด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ยังมีรายการถ่ายทอดสดการชกมวยไทย วันศุกร์-อาทิตย์ ระหว่างเวลา 18.00-20.00น.เพื่อขยายฐานผู้ชมไปยังต่างจังหวัดมากขึ้น ทำให้เรตติ้งเฉลี่ยช่องอมรินทร์ทีวีเพิ่มขึ้น

สำหรับเรตติ้งเฉลี่ยช่องอมรินทร์ทีวีปี 2562 ทั้งปีอยู่ที่ 0.355 อันดับ 7 เพิ่มขึ้นจากที่มีเรตติ้งเฉลี่ย 0.313 ในอันดับ 8 ในปี 2561

ในขณะเดียวกันต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย แม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน 311.47 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 11.32% มาจากการรับรู้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเต็มปีของบริษัทบริษัท อมรินทร์บุ๊ค เซ็นเตอร์ แต่ดอกเบี้ยจ่ายของกลุ่มบริษัทลดลง 23.48 ล้านบาท หรือลดลง 72.50% จากการที่บริษัททยอยจ่ายคืนเงินกู้ทั้งหมด อีกทั้งยังได้รับผลจากความช่วยเหลือของกสทช.ที่ไม่ต้องจ่ายค่าใบอนุญาตธุรกิจทีวีดิจิทัลทั้งหมด ทำให้ภาระหนี้บริษัทลดลง และบริษัทไม่มีภาระหนี้เงินกู้กับสถานบันการเงินใดๆ

อมรินทร์ทีวี กำไร ปีแรก

ภาพรวมทั้งปี บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง มีกำไรสุทธิ 173.90 ล้านบาท ลดลง 3.55% จากปี 2561 ที่มีกำไรสุทธิ 173.90 ล้านบาท เนื่องจากปี 2561 มีรายได้พิเศษจำนวน 58.08 ล้านบาท หากไม่รวมรายได้พิเศษดังกล่าวในปี 2561 จะมีกำไรสุทธิ 115.82 ล้านบาท โดยที่บริษัทอธิบายว่า หากเทียบกับตัวเลขดังกล่าว จะมีกำไรเพิ่มขึ้น 44.81% โดยสาเหตุสำคัญมาจาก การดำเนินงานของบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น ในปี 2562 มีผลกำไรจากการดำเนินงานแล้ว

จากข้อมูลที่บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น แจ้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่าในปี 2561 มีรายได้อยู่ที่  966.66 ล้านบาท ขาดทุนอยู่ที่ 32.32 ล้านบาท แต่เป็นการขาดทุนลดลงจากปี 2561 ที่มีรายได้รวม 525.85 ล้านบาท และขาดทุน 354.34 ล้านบาท ส่วนรายได้ปี 2562 ยังไม่ได้มีรายงานอย่างเป็นทางการ

Tagged