พีพีทีวี รับมอบ 2 รางวัลนาฏราช ครั้งที่ 14 จากสมาพันธ์ฯ อย่างเป็นทางการ

พีพีทีวี36 รางวัล

26 กันยายน 2566

คุณเขมทัตต์ พลเดช นายกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ร่วมด้วย คุณสุรพล พีรพงศ์พิพัฒน์ ที่ปรึกษาสมาพันธ์ฯ, คุณชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี อุปนายกสมาพันธ์ฯ ในฐานะผู้จัดงานประกาศผลรางวัลอันทรงเกียรติสำหรับผลงานด้านวิทยุและโทรทัศน์ “นาฏราช” เดินทางมาส่งมอบรางวัลอันทรงคุณค่า 2 รางวัลถึงสถานีโทรทัศน์ PPTV HD 36 

โดยมี คุณพรชัย พูนล้ำเลิศ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36, คุณเสถียร วิริยะพรรณพงศา ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายข่าว ร่วมด้วย 2 ผู้ประกาศข่าวจากรายการ “เข้มข่าวค่ำ” เอกพร ศรีสุขทวีรัตน์, ปวัน สิริอิสสระนันท์ และทีมที่ผลิตสกู๊ปข่าว ได้แก่ นงนภัส พัฒน์แช่ม (ผู้สื่อข่าว), สุรลักษณ์ ตั้งรุจิวัฒนชัย (ช่างภาพ), อำนาจ ดีอิ่ม (ผู้ช่วยช่างภาพ) รับมอบรางวัลนาฏราช ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565 

  สำหรับ รางวัลนาฏราช ครั้งที่ 14 พีพีทีวี ช่อง 36 มีผลงานได้รับ 2 รางวัล ได้แก่ รางวัล “รายการข่าวยอดเยี่ยม” ได้แก่ “เข้มข่าวค่ำ”  และรางวัล “สกู๊ปข่าวยอดเยี่ยม” จากผลงาน “เด็กถดถอย รอยแผลโควิด” จากรายการ “เข้มข่าวใหญ่”

Tagged