ใบอนุญาตทางการแล้ว ! ทีวีดิจิทัลช่องเด็ก ALTV ช่อง 4

ข่าวประชาสัมพันธ์ทีวี

บอร์ด กสทช.อนุมัติออกใบอนุญาตทีวีดิจิทัล รายล่าสุด ช่องที่ 21 ในจำนวนช่องทีวีดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจากกสทช.ทั้งหมด ให้แก่ช่อง ALTV ช่องรายการเด็กของ ThaiPBS

ในการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) วันที่ 15 มิ.ย. 2565 ที่ผ่านมา เห็นชอบให้ใบอนุญาตประกอบกินการทีวีดิจิทัลรายล่าสุดอย่างเป็นทางการของช่อง ALTV – Active Learning Television) ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ ThaiPBS ให้บริการทีวีดิจิทัลในหมวดหมู่ช่องสาธารณะ ประเภทช่องเด็กเยาวชนและครอบครัว ออกอากาศในช่องหมายเลข 4

ทั้งนี้ใบอนุญาตประกอบกิจการของช่อง ALTV จะสิ้นสุดในปี 2573 เช่นเดียวกับกลุ่มช่องทีวีดิจิทัลในหมวดหมู่ช่องสาธารณะที่ปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด 5 ช่อง ได้แก่ช่อง NBT ช่อง ThaiPBS ช่องททบ.5 ช่อง T-Sports และช่องทีวีรัฐสภา

ALTV ได้เปิดทดสอบออกอากาศในเครือข่ายทีวีดิจิทัล ตั้งแต่ 25 มิ.ย.2563 และออกอากาศเต็มรูปแบบในรูปแบบที่ กสทช.ให้ทดลองออกอากาศเป็นการชั่วคราว ในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในช่วงปี 2563 ที่สถานศึกษาปิดการเรียนการสอน on site ซึ่ง ALTV เป็นหนึ่งในกลุ่มช่องที่ทดลองออกอากาศเพื่อเป็นช่องทางเสริมการเรียนรู้ให้กับบรรดานักเรียน ตั้งแต่ 1 ก.ค.2563

Tagged