อสมท เปิดทำเลทอง 70 ไร่ ให้เอกชนร่วมทุนพัฒนา

ข่าวประชาสัมพันธ์ทีวี

ข่าวประชาสัมพันธ์

อสมท เดินหน้าพัฒนาที่ดิน 50 ไร่ และที่ดินที่ทำการ อสมท 20 ไร่  เตรียมจัดรับฟังความเห็น (Public Hearing) และสรุปผลศึกษาการลงทุน ก่อนเปิดประมูลให้เอกชนร่วมลงทุนปลายปีนี้      

ประชาสัมพันธ์จากอสมท แจ้งข่าวสารโดยนายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ความคืบหน้าในการเตรียมแผนพัฒนาที่ดิน  50 ไร่ และที่ดินที่ทำการปัจจุบัน ของ บมจ.อสมท ประมาณ 20 ไร่ ที่สามารถสร้างรายได้ให้องค์กร ขณะนี้ บมจ.อสมท ได้ปรับพื้นที่บางส่วนให้กิจการร่วมค้าซีเคเอสที เช่า  3 ปี (2561-2563)

 

อสมท ได้มอบหมายให้สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(สำนักงานศูนย์วิจัยฯ) ศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการพัฒนาที่ดิน 50 ไร่ และที่ดินที่ทำการของ บมจ.อสมท เนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุน ..2556 (PPP) มาตรา 25  ที่กำหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการเป็นเอกเทศ และสาระสำคัญอื่นๆ ที่ทางที่ปรึกษาเห็นควร

จากนั้น อสมท ได้จัดการนำเสนอโครงการและทดสอบความสนใจของนักลงทุน (Market Sounding) โดยเชิญกลุ่มนักลงทุนชั้นนำของประเทศไทย ร่วมประชุมเพื่อให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการพัฒนาที่ดินทั้ง 2 แปลง เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากร ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในแต่ละ    กลุ่มธุรกิจ ห้องประชุมปาริชาต โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์นี้ ก่อนเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน (Public Hearing ครั้งที่ 2) ในเดือนเมษายน 2562 และจะร่วมเปิดประมูลคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนในช่วงปลายปี 2562

สภาพแวดล้อมโดยรวมของที่ดินทั้งสองแปลงเป็นพื้นที่ Prime area อยู่ติดกับสถานที่สำคัญๆ อาทิ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9, ศูนย์วัฒนธรรม, สถานทูตจีนและเกาหลี, ธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่สามารถลงทุนและต่อยอดทางธุรกิจได้ โดยเฉพาะศักยภาพของที่ดิน 50 ไร่ ที่อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มและสายสีน้ำเงิน บริเวณดังกล่าวยังสามารถทำ skywalk หรือ cover walkway จากสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้ม มายังที่ดินทั้งสองแปลงได้ ซึ่งสะดวกสบายต่อการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ

และล่าสุดเมื่อวันที่ 31 มกราคม ที่ผ่านมา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ได้ผ่านร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน .…….(PPP) ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการประกาศบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งจะมีผลให้การดำเนินโครงการดังกล่าวของ บมจ.อสมท เป็นไปอย่างรวดเร็วและคล่องตัวยิ่งขึ้นนายเขมทัตต์ กล่าว     

การพัฒนาที่ดินทั้งสองแปลงนี้ จะช่วยให้ บมจ. อสมท สามารถประเมินทางเลือกและรูปแบบในการบริหารจัดการโครงการที่เหมาะสม ความเป็นไปได้ในทางตลาด โครงสร้างการลงทุน และสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและสามารถพัฒนาธุรกิจเพื่อแข่งขันในตลาดได้อย่างยั่งยืน

Tagged