ฝ่ายบริหาร อสมท ชี้แจงปมดีเบต

ข่าวประชาสัมพันธ์ทีวี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝ่ายบริหาร อสมท ชี้แจงปมดีเบต นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยใหญ่ บมจ อสมท ชี้แจงกรณีมีข่าวการปลดพิธีกรรายการ ดีเบต เลือกตั้ง 2562 ว่า อาจมีความคลาดเคลื่อนในข้อมูล จึงใคร่ขอเรียนดังนี้

1) อสมท มีการทำโครงการรายการสดดีเบต จำนวน 4 ครั้ง เพื่อรณรงค์ให้คนไทย ได้ทราบถึงแนวคิดนโยบายของพรรคการเมือง ต่างๆ ในวันที่ 21 , 28 กุมภาพันธ์ และ 7, 14 มีนาคม 2562 ซึ่งฝ่ายบริหารได้ให้แนวคิดและกรอบการจัดรายการให้มีความเป็นกลาง มีความเท่าเทียมกัน และมีความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่างจากสถานีแห่งอื่นๆ โดยมีผู้ดำเนินรายการ ได้แก่ คุณอรวรรณ ชูดี (กริ่มวิรัตน์กุล) และคุณวีระ ธีรภัทร

· ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 : หัวข้อ ประชันวิสัยทัศน์พรรคการเมือง เชิญผู้แทนพรรคการเมืองมาร่วมแสดงความเห็น

· วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 : หัวข้อ “คนใหม่ การเมืองใหม่” เชิญผู้สมัครรุ่นใหม่ของ แต่ละพรรคการเมืองมาร่วมแสดงแนวคิด

· วันที่ 7 มีนาคม 2562 : หัวข้อ “สวัสดิการรัฐ ฝันเฟื่อง…เรื่องจริง” จะเชิญนักธุรกิจ,พ่อค้าแม่ค้า และตัวแทนผู้ที่ได้ รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาร่วมแสดงความคิดเห็น · วันที่ 14 มีนาคม 2562 : หัวข้อ”ประเทศไทย ..หลังเลือกตั้ง” จะเชิญแคนดิเดทนายกรัฐมนตรีของแต่ละพรรคมาร่วมแสดงวิสัยทัศน์

 

2) หลังจากการจัดรายการ ดีเบต ทีมงานได้มีการประชุมหารือ ประเมินผลและวิเคราะห์การจัดรายการทุกครั้ง เพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพของรายการ ซึ่งใน 2 ครั้งแรก การจัดรายการอาจมีบางจุด ที่ไม่ค่อยไหลลื่น ซึ่งเป็นเรื่องปกติของพิธีกรรายการสด สำหรับการจัดรายการ ครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นเรื่อง” สวัสดิการแห่งรัฐ” ผมได้เชิญผู้บริหารสำนักข่าวไทยมาหารือ และปรึกษาว่า ในรายการ ดีเบตที่ต้องพูดถึงเรื่องสวัสดิการสังคมแห่งรัฐ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจและการเงินการคลังของชาติ อาจจะให้พิธีกรที่มีความเชี่ยวชาญด้านข่าวเศรษฐกิจ มาสลับกับพิธีกรเดิม เพื่อสร้างความหลากหลายของรายการ และให้กลับมาเสนอแนวทางอีกครั้ง ในวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม ส่วนการดีเบตครั้งสุดท้ายในวันที่ 14 มีนาคม รวมทั้งในการรายงานผลคะแนน ในวันเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 ตั้งแต่ปิดหีบเลือกตั้งไปจนนับคะแนนเสร็จ ก็ยังใช้พิธีกร 2 คนเช่นเดิม

 

3) ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของอสมท ผมตระหนักดีว่า จรรยาบรรณและเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้น การทำงานของอสมท ฝ่ายบริหารจึงให้อิสระแก่ทีมงานข่าว และจะไม่ก้าวล่วงหรือ แทรกแซง แต่อย่างใด ในนามของฝ่ายบริหารจึงขอยืนยันว่า มิเคยมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ปลดพิธีกรรายการและแทรกแซงสื่อตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด พิธีกรทั้งสองยังคงจัดรายการได้ตามปกติ ใน อสมท ทั้งจัดรายการวิทยุและรายการข่าวโทรทัศน์เช่นเดิม จึงขออภัยในความคลาดเคลื่อนของการสื่อความและขอน้อมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ อสมท จะมีการประชุมหารือร่วมกันกับพิธีกรทั้งสองและทีมงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพรายการให้ผู้ชมอย่างต่อเนื่อง และพร้อมที่จะดำเนินรายการดีเบตต่อไปตามแผนงานที่วางไว้ล่วงหน้า เขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท 2 มีนาคม 2562

ที่มา : เขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท 2 มีนาคม 2562

Tagged