ไปรษณีย์ไทย” ร่วม “เอ.พี. ฮอนด้า” จับมือรักษ์โลก 
นำมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ใช้งานขนส่งลดปัญหามลพิษ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทีวี

กรุงเทพฯ 18 มีนาคม 2564 – บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ร่วมกับบริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัดเพิ่มศักยภาพเทรนด์อนุรักษ์พลังงาน ในการร่วมกันขับเคลื่อนการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้านำจ่ายสิ่งของ นำรถจักรยานยนต์รุ่น PCX และ รุ่น Benly-E ทดลองใช้ สามารถวิ่งได้ไกลถึง 41 และ 43 กิโลเมตร ต่อการชาร์จ 1 ครั้ง ไม่ก่อให้เกิดมลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และลดมลภาวะทางเสียง นำร่องใช้งานนำจ่ายสิ่งของให้กับผู้ใช้บริการที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองและชุมชน ณ ไปรษณีย์สามเสนใน

นายกาหลง ทรัพย์สอาด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานปฏิบัติการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทยมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งคำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม และในฐานะหน่วยงานที่ใช้เส้นทางคมนาคมเพื่อปฏิบัติหน้าที่และให้บริการนำจ่ายสิ่งของ จึงตระหนักถึงปัญหามลภาวะที่เกิดขึ้นบนท้องถนน โดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 และควันที่เกิดขึ้นจากการขับขี่ ไปรษณีย์ไทยจึงนำรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเข้ามาใช้ในการนำจ่ายเพื่อลดปัญหามลพิษ พร้อมส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานสะอาดในธุรกิจการขนส่งโลจิสติกส์ ตั้งแต่พ.ศ.2562ได้มีการจับมือกับภาครัฐและเอกชนในการนำเอายานยนต์ไฟฟ้าเข้ามาใช้งานต่าง ๆ ของไปรษณีย์ เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด ฯลฯ และครั้งนี้ได้ร่วมมือกับบริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด (A.P. Honda Co.,Ltd) ในการนำรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ามาใช้งาน โดยนำรถจักรยานยนต์รุ่น Honda PCX Electric สามารถขับขี่เป็นระยะทาง 41 กิโลเมตร ความเร็วคงที่อยู่ที่ 60 กิโลเมตร/ชั่วโมงต่อการชาร์จ 1 ครั้ง เริ่มนำมาทดลองใช้แล้วตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา
นอกจากนี้ ในเดือนมีนาคม 2564 ไปรษณีย์ไทยยังได้นำรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารุ่น Honda BENLY e ที่ออกแบบเพื่อใช้สำหรับการขนส่งโดยเฉพาะมาใช้งานเพิ่มเติม สามารถขับขี่ต่อการชาร์จ 1 ครั้งเป็นระยะทางถึง 43 กิโลเมตร ความเร็วคงที่อยู่ที่ 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยทั้งสองรุ่นได้นำร่องใช้งานอยู่ ณ ที่ทำการไปรษณีย์สามเสนใน

“การนำจ่ายด้วยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างไปรษณีย์ไทยและเอ.พี. ฮอนด้า เป็นการคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อม และเป็นการผลักดันให้เกิดการใช้งานระบบยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น ซึ่งนอกจากความรับผิดชอบต่อสังคมที่ไปรษณีย์ไทยได้มุ่งมั่นดำเนินการมาตลอดแล้ว ไปรษณีย์ไทยยังมีแผนพัฒนาองค์กรไปสู่ Green Energy ที่จะช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก และลดก๊าซเรือนกระจกให้น้อยลง” นายกาหลง กล่าวสรุป
ติดตามข่าวสารไปรษณีย์ไทยเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ : www.thailandpost.co.th

Tagged