ไปรษณีย์ไทย จัดส่งถุงยังชีพช่วยกลุ่มเปราะบาง ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่กรุงเทพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทีวี

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด นำศักยภาพด้านการขนส่ง และความเชี่ยวชาญ ช่วยเหลือสังคมไทย ให้รอดพ้นจากในภาวะวิกฤต COVID-19 นี้ โดยสนับสนุนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เยียวยากลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงที่กำลังประสบปัญหาความเดือดร้อนและความยากลำบากผ่านการส่งมอบถุงยังชีพ จำนวน 3,231 ชุด กระจายสู่ทุกพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานคร โ ฟ้าทะลายโจรชนิดแคปซูลหรือเม็ด ฯลฯ เพื่อใช้บรรเทาผลกระทบอันจะส่งผลถึงชีวิตจากวิกฤตดังกล่าวในเบื้องต้น

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่า กระทรวงฯ ยังคงเดินหน้าภารกิจในการบรรเทาการระบาดของเชื้อ COVID – 19 อย่างเต็มศักยภาพ ด้วยการ นำความเชี่ยวชาญในด้านดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม กลุ่มสาธารณสุขและการแพทย์ รวมถึง ภาคประชาชน โดยมีการดำเนินงานที่สำคัญ เช่น การติดตามการรักษาผู้ป่วยภายใต้ระบบ Home Isolation การพัฒนาบริการด้านการให้ข้อมูล การแจ้งเตือน และการติดตามผล COVID-19 เพื่อให้ประชาชนสามารถ ใช้บริการได้ฟรี รวมถึงยังได้เร่งให้หน่วยงานภายใต้สังกัดจัดทำแผนรองรับหากเกิดภาวะวิกฤตกับภาคส่วน ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถส่งต่อความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที โดยเฉพาะกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ที่ขณะนี้ได้เข้าไปทำงานร่วมกันในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การช่วยเกษตรกร ผู้ประกอบการ บุคลากรทางการแพทย์ การอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวกับการขนส่งในทุกๆ ด้าน พร้อมทั้งทำความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในการเป็นพันธมิตรเพื่อตอบโจทย์ภารกิจสำคัญๆ ของแต่ละองค์กร

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า ตั้งแต่ประเทศไทยประสบปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 ไปรษณีย์ไทยมีความตั้งใจเดินหน้า นำศักยภาพและความเชี่ยวชาญด้านการขนส่งช่วยเหลือกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบในหลายภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น ผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ประกอบการ เกษตรกร ล่าสุดพบว่ากลุ่มผู้เปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ได้รับผลกระทบและเสี่ยงต่อการดำเนินชีวิต ดังนั้นจึงได้ร่วม
สนับสนุนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดส่งถุงยังชีพ จำนวน 3,231 ชุด ส่งต่อกลุ่มผู้เปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งสิ่งของภายในถุงยังชีพ ประกอบไปด้วย
เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น และยารักษาโรค อาทิ ข้าวสาร 5 กิโลกรัม ปลากระป๋อง หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ แอลกอฮอล์เจล ฟ้าทะลายโจรชนิดแคปซูลหรือเม็ด เพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19

“สำหรับการแจกจ่ายถุงยังชีพ ไปรษณีย์ไทยได้เตรียมความพร้อมในการรับถุงยังชีพจากกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารจัดการเงินบริจาคและทรัพย์สิน ในการแก้ไขปัญหาของโรค COVID-19 จากบัญชี “สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อรับบริจาคสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” เตรียมดำเนินการแจกจ่ายให้กับกลุ่มผู้เปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือกับครอบครัวผู้เปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงอย่างรวดเร็วที่สุด

 

Tagged