ThaiPBS เตรียมทดลองออกอากาศ 4K ปีนี้ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทีวี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปีที่ 13 ไทยพีบีเอส เดินหน้าสถานะทีวีสาธารณะ มุ่งพัฒนาคอนเทต์ตอบโจทย์ผู้ชมเชิงสาระ ทั้งละคร สารคดี แยกผลิตคอนเทนต์ออนไลน์ ออนแอร์ ตอบโจทย์ผู้ชมหลากหลาย พร้อมทดสอบ 4K ปีนี้ 

12 ปีที่ผ่านมา ไทยพีบีเอสให้ความสำคัญกับการผลักดันประเด็นทางสังคมจนเกิดเป็นวาระที่สังคมให้ความใส่ใจ รวมถึงในบางประเด็นได้รับการผลักดันสู่การเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบาย และในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 13 ไทยพีบีเอสจึงตอกย้ำจุดยืนในการที่จะมุ่งมั่นทำหน้าที่สื่อสาธารณะให้เป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจน โดยเสริมความเข้มข้นด้วยจุดเน้น 6 ด้าน ประกอบไปด้วย

1.ข่าวเจาะลึก ถูกต้อง รอบด้าน เป็นธรรม 

ไทยพีบีเอสยังคงยืนหยัดบนการทำข่าวที่ปราศจากอคติ ไม่แบ่งแยก พยายามที่จะสร้างความเข้าใจในความเห็นที่หลากหลาย และจะเป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ของประชาชน ควบคู่ไปกับการเสนอข่าวแบบร่วมหาทางออกให้กับสังคม โดยในปี 2563 นี้ จะติดตามเหตุการณ์ใหญ่ ๆ ระดับโลกและภูมิภาคที่ส่งผลกระทบถึงประเทศไทย ผ่านรายการข่าวทุกช่องทางของไทยพีบีเอส อาทิ การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา  มหกรรมกีฬาโอลิมปิก Tokyo 2020 ที่จะมีรายการวาไรตี้ “กีฬาล่าฝัน One Dream” เจาะถึงจุดเริ่มต้นแนวคิดพัฒนานักกีฬาของเจ้าภาพญี่ปุ่น ไปจนถึงความสำเร็จด้านกีฬา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนของไทย และ การติดตามอิทธิพลของจีน ในมิติด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม  โดยทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบและเปิดพื้นที่ให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนกำหนดอนาคตการพัฒนา EEC ให้สอดคล้องไปกับประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ของประเทศ และนำเสนอเรื่องราวที่สะท้อนความจริงของทั้งภูมิภาค

ละครใหม่ “จากเจ้าพระยา สู่อิรวดี” ไตรมาส 2 ปีนี้ 

  1. รายการสร้างสรรค์ไทยพีบีเอสวางเป้าหมายไว้ที่การสร้างพลเมืองที่มีทักษะแห่งอนาคต บนฐานรากของความรู้ และการหยั่งลึกในคุณค่าวัฒนธรรม ละคร “ปลายจวัก” ที่ออกอากาศไปแล้ว ถือเป็นรูปแบบใหม่ของละครไทยที่นำเอาการศึกษาเรื่องวัฒนธรรมอาหารไทยอย่างลึกซึ้งมาผสมผสานเข้าไว้อย่างกลมกล่อม และในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ ไทยพีบีเอสจะนำเสนอละครเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของสองประเทศ“จากเจ้าพระยา สู่อิรวดี”ที่จะทำให้มุมมองของคนไทยต่อประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์อโยธยา-หงสาวดี ชัดเจนขึ้น และเป็นละครที่ผู้ชมจะได้รับสุนทรียะจากนาฏศิลป์ชั้นสูงของสองประเทศอีกด้วย 

ในกลุ่มสารคดี ไทยพีบีเอสจะนำเสนอสารคดี ตลอดทั้งปี อาทิ สารคดีสะท้อนวัฒนธรรม ชุด “คนชายขอบ” ที่ว่าด้วยการดำเนินชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยที่มีการปรับตัวให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง สารคดีชุด “วิถีอาเซียน” ที่ครอบคลุมทั้งคุณค่าทางวัฒนธรรมและวิถีความเชื่อ ภาพยนตร์ สารคดีสะท้อนสังคมชุด “วงแหวนใต้สำนึก” ที่เล่าสภาพเป็นจริงของผู้ที่มีอาการจิตเภท เสนอแนวทางการอยู่ร่วมกันในสังคม และสารคดีที่มีการเล่าเรื่องแบบใหม่ ๆ ที่เหมาะกับช่องทาง Online และ Streaming เน้นทำให้เกิดแรงบันดาลใจต่อการลงมือทำ

นอกจากนี้ ไทยพีบีเอสยังผลิตสารคดี และรายการเด็กที่เป็นความร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ ในปี 2563 นี้ผู้ชมจะได้พบกับ รายการ Co-Production กับสถานีโทรทัศน์สาธารณะ PTS จากไต้หวัน เป็นการเดินทางไปสำรวจวิถีชีวิตชุมชนที่คล้ายคลึงกันระหว่างไทยกับไต้หวัน มีแผนที่จะเผยแพร่ในไตรมาสที่ 2 สารคดีชุด The Sixth Mass Extinction หรือการสูญพันธุ์ครั้งที่หกของสัตว์ตามธรรมชาติ ร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์สาธารณะ EBS จากเกาหลีใต้ จำนวน 5 ตอน มีกำหนดเผยแพร่ช่วงไตรมาสที่ 4 รวมทั้งความร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรในประเทศ เช่น กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดทำและเผยแพร่สื่อที่มีเนื้อหาถูกต้องด้านสุขภาพ มีการร่วมมือกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ผลิตรายการสนับสนุนคนรุ่นใหม่สู่การเป็น Start Up และ ร่วมกับ อพวช. หรือ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในการผลิตรายการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ที่ได้รับรางวัลเป็นประจำเกือบทุกปี 

สำหรับการเข้าถึงเนื้อหาของคนพิการ จำนวนชั่วโมงออกอากาศของรายการที่มีเสียงบรรยายภาพ (AD) คำบรรยายเสียง (CC) และภาษามือมีจำนวนมากที่สุดในกลุ่มสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลซึ่งมากกว่ามาตรฐานของ กสทช.กำหนด โดยในปี 2563 นี้ ไทยพีบีเอสมีเป้าหมายจะให้บริการเพิ่มเป็น 20% หรือมากกว่า 4 ชม./วัน รวมถึง platform ใหม่ คือ Big Sign

ทดลอง 4K บุก Podcast 

3.พัฒนาเทคโนโลยี และเพิ่มช่องทางที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา 

ปีนี้ไทยพีบีเอสมีแผนขยายการให้บริการหลากหลาย เช่น ทดลองผลิตงานออกอากาศในระบบ 4K รับชม VIPA ได้ทาง Smart TV ผลิตงาน innovation เช่น 360/VR และ Data Visualization มากขึ้น บุก Podcast เต็มที่ และทำงานกับพันธมิตรด้าน Platform รวมทั้งเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นมากขึ้น และที่สำคัญ คือ ปรับปรุงอุปกรณ์โครงข่ายให้รองรับการเปลี่ยนคลื่นความถี่ 700 MHz ให้กระทบประชาชนน้อยที่สุด

  1.  สร้างสรรค์พื้นที่การเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป็นโรงเรียนของสังคม

ปีที่ผ่านมา ไทยพีบีเอสได้ขยายต่อยอดผู้ใช้ประโยชน์ จากสื่อรายการไปสู่เด็กนักเรียนและครูจำนวนหลายหมื่นคน  โดยปีนี้จะเน้นไปที่การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเตรียมทักษะแห่งอนาคตที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเด็ก ๆ ในชุมชน

  1. ยึดหลักธรรมาภิบาล

 การบริหารงานองค์กรให้มีประสิทธิภาพบนฐานธรรมาภิบาล ด้วยแนวคิด คุ้มค่า ถูกต้อง คล่องตัว และตั้งเป้าผลประเมินองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ให้ขึ้นถึงระดับ 90 คะแนน เร่งพัฒนาบุคลากรและระบบการทำงานให้เป็น Digital and Data driven มากขึ้น 

แยกคอนเทนต์ Online และ On Air แตกต่างกัน ขยายกลุ่มผู้ชม

  1. ยกระดับพื้นที่สื่อพลเมืองและเสริมพลังความร่วมมือ

 ไทยพีบีเอสเริ่มผลิตเนื้อหารายการที่แยกกันระหว่าง Online – On Air แยกระหว่างจอ Vertical (แนวตั้ง) กับ แนวนอน และยังสามารถแยกการรับชมพร้อมกันทาง Online ของพื้นที่เหนือ อีสาน ใต้ ใช้เทคโนโลยีที่สร้างการ Disrupt เหล่านี้ มาสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ภาคพลเมือง นอกเหนือจากการมีบริการ C-Site application แล้ว ในปีนี้จะมีโครงการฟังเสียงประเทศไทย ที่ออกไปทำเวทีรับฟังแบบ Live ในหมู่บ้าน และเชื่อมประเด็นข้อเสนอเหล่านั้นมาสื่อสารตรงกับผู้กำหนดนโยบายด้วย

Tagged