Tag: รายได้อสมท

ส่องรายได้อสมท  ก่อนเคาะแผนพัฒนาที่ดิน 70 ไร่ฟื้นขาดทุน

ส่องรายได้อสมท  ก่อนเคาะแผนพัฒนาที่ดิน 70 ไร่ฟื้นขาดทุน

ผลประกอบการ
สถานการณ์ล่าสุดของทีวีดิจิทัลยังต้องสู้นัก เพราะหลายที่ยังขาดทุน แต่ก็ต้องพยายามหารายได้อื่นมาชดเชย อย่างล่าสุด จากข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุดของ อสมท ที่แจ้งถึงการเปิดให้เอกชนเข้ามาร่วมทุน พัฒนาที่ดินที่แบ่งเป็น 2 ส่วนคือผืน 50 ไร่ และ 20 ไร่ที่เป็นที่ทำการของอสมทปัจจุบัน ย่านรัชดา-พระราม 9 ถือเป็นการขยับครั้งสำคัญของอสมท ท่ามกลางสื่อที่เจอสภาพแข่งขันทั้งแข่งขันกับตัวเอง เพื่อให้ทันกับความต้องการของผู้รับสาร และแข่งขันกับคู่แข่งที่มีจำนวนมาก โดยเฉพาะทีวีที่มีจำนวนช่องให้เลือกมากมาย กว่าจะถึงวันนี้ที่ต้องนำที่ดินมาพัฒนาหารายได้เสริมนั้น เพราะชัดเจนว่า ผลประกอบการของ อสมท ที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ไทย ในช่วงตั้งแต่ปี 2558 จนถึงล่าสุดไตรมาส 3 ของปี 2561 ปรากฎตัวเลขรายได้ลดลง และจากกำไรกลายเป็นขาดทุน โดยปี 2558 มีรายได้ 3,840.19 ล้านบาท กำไร 57.81 ล้านบาท ปี 2559 รายได้ 2,830.38  ล
error: Content is protected !!