ไตรมาส 2 ปี 2563 อสมท ขาดทุน เพิ่มขึ้น 164 %

ผลประกอบการ

“อสมท” เตรียมเปิดตัวกลุ่มธุรกิจดิจิทัลใหม่ “THE NEW DIGITAL JOURNEY” ขับเคลื่อนองค์กรสู่ดิจิทัล ส่วนผลประกอบการ ไตรมาส 2 ปี 2563 ขาดทุน เพิ่มขึ้น 164 %

ข่าวประชาสัมพันธ์ของบริษัท อสมท จำกัดวันที่ 14 ส.ค.2563 เปิดเผยว่า อสมท อยู่ระหว่างเร่งพัฒนาและต่อยอดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยนำเนื้อหารายการที่บริษัทเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ไปเผยแพร่บนแพลตฟอร์มต่างๆ ของ อสมท ให้แพร่หลายยิ่งขึ้น รวมถึงการเตรียมให้บริการ Digital Solution เพิ่มเติมให้แก่ลูกค้า ซึ่งเตรียมเปิดตัวให้บริการในไตรมาสที่สามของปี 2563

นายเขตทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อสมท กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงของ อสมท ที่จะเกิดขึ้นภายในไตรมาส 3 นี้คือ การเพิ่มขีดความสามารถของ อสมท ในด้านธุรกิจ Digital มากขึ้น โดย อสมท ในทศวรรษใหม่จะต้องเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งในด้าน Content, Entertainment, และ Business ผ่าน Platform ดิจิทัลที่ทันสมัย และตอบสนองความต้องการ และไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในยุค New Normal และนำพาธุรกิจของ อสมท ให้ก้าวต่อไปได้ในยุค Digitalization โดย อสมท จะเปิดแนวคิดการทรานฟอร์มองค์กรครั้งใหญ่จากธุรกิจสื่อดั้งเดิม พัฒนาไปสู่ธุรกิจดิจิทัลในธีม “THE NEW DIGITAL JOURNEY” ในวันที่ 20 ส.ค.นี้

พิษโควิด-19 กระทบโฆษณาหด ผลประกอบการไตรมาส 2/ 63 อสมท มีรายได้ 319 ลบ. ลดลง 33% ขาดทุน 184 ลบ. ลดลงถึง 164%

ส่วนผลประกอบการ อสมท ที่รายงานงบการเงินในไตรมาส 2 ปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 30มิถุนายน 2563 ต่อตลาดหลักทรัพย์ พบว่า รายได้รวมของบริษัท อยู่ที่ 319 ล้านบาท ลดลง 157 ล้านบาท หรือ 33% เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 476 ล้านบาท โดยทุกกลุ่มรายได้ ลดลง มีสาเหตุมาจากจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้างทุกอุตสาหกรรม ในช่วงไตรมาสที่สอง เกิดภาวะเศรษฐกิจหดตัวอย่างรุนแรง ซึ่ง ทำให้รายได้ในไตรมาส 2มีการชะลอตัวลง รายได้จากโทรทัศน์ รายได้จากวิทยุ และ รายได้จากโครงข่ายดิจิทัล คิดเป็น 92% ของรายได้รวมโดยกลุ่มรายได้จากวิทยุลดลงมากที่สุด พบว่า มีรายได้อยู่ที่ 98 ล้านบาท ลดลง 74 ล้านบาท หรือ ที่ 43% คลื่นลูกทุ่งมหานคร FM 95 MHz ยังมีผลงานโดดเด่น โดยสามารถทำรายได้สูงที่สุดในคลื่นวิทยุของ อสมท ส่วนรายได้จากโทรทัศน์ลดลง 39% แต่รายได้จากโครงข่ายดิจิทัลลดลงเพียง 9%

บริษัท อสมท ขาดทุนสุทธิ ไตรมาส 2 /2563 อยู่ที่ 184 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 164% จาก ไตรมาส 2 / 2562 จากเนื่องจากภาครัฐขอความร่วมมือเพื่อการลดแพร่กระจายการติดเชื้อของไวรัส COVID-19 ด้วยการเฝ้าระวังกักตัวในที่พักอาศัยปิด และจำกัดการใช้บริการสถานบริการต่างๆทำให้ภาคธุรกิจต้องควบคุมค่าใช้จ่ายในขณะที่งบประชาสัมพันธ์ของภาครัฐถูกนําไปจัดสรรใหม่เป็นงบส่วนกลางสาหรับแก้ไขปัญหา ซึ่งสอดคล้องจากการรายงานของบริษัท นีลเส็น จํากัดพบว่าการใช้งบโฆษณาสาหรับในไตรมาสที่สองลดลง 22 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562

สำหรับการพัฒนาที่ดินย่านรัชดา – พระราม 9 (ที่ดิน 50+20 ไร่) อยู่ระหว่างการจัดทำข้อกำหนด การคัดเลือกผู้ลงทุนและเสนอผลประโยชน์ตอบแทนในการลงทุนให้แก่ บมจ.อสมท ที่คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในปี 2563 ทั้งนี้ราคาที่ดินประเมิน ในพื้นที่ดังกล่าว มีมูลค่า 5,000 ล้านบาท หากมีการพัฒนา ที่น่าสนใจ ก็จะสร้างมูลค่าได้มากขึ้น

ตั้งรักษาการผอ.อสมท คนใหม่ชั่วคราว

เนื่องจากนายเขมทัตต์ จะครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เนื่องจากอายุครบ 60 ปี ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ดังนั้นในที่ประชุมคณะกรรมการ อสมท เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2563 มีมติแต่งตั้ง นายสิโรตม์ รัตนามหัทธนะ ซึ่งเคยเป็นอดีตพนักงานกสท.โทรคมนาคม และอดีตทีมงานดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ กรรมการกสทช. โดยปัจจุบันเป็นกรรมการบริษัท เข้ามารักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อสมท เป็นการชั่วคราว แทนนายเขมทัตต์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2563 เพื่อให้การบริหารงานมีความต่อเนื่อง

สำหรับอสมท มีเรื่องร้อนที่ยังเคลียร์ไม่จบได้แก่ กรณีการที่กสทช.ได้อนุมัติเงินชดเชยสำหรับเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 2500-2690 MHz ของอสมท เป็นวงเงิน 3,235.83 ล้านบาท โดยคิดจากการถือครองคลื่นของอสมท เป็นเวลา 6 ปี 5 เดือน ซึ่งอสมท มีความเห็นว่าควรจะได้รับเงินชดเชยมากกว่านี้ จึงได้อุทรณ์มติกสทช. และฟ้องร้องต่อศาลปกครอง อีกทั้งยังมีประเด็นของสัดส่วนในการแบ่งเงินชดเชยดังกล่าวให้กับบริษัท เพลย์เวิร์ค ซึ่งเป็นบริษัทคู่สัญญาของอสมทอีกด้วย

คุณสิโรตม์ รัตนามหัทธนะ
คุณสิโรตม์ รัตนามหัทธนะ
Tagged