ป้ายกำกับ: วันพระใหญ่

ทำใจสงบ รับวันพระใหญ่

ทำใจสงบ รับวันพระใหญ่

เกาะติดจอ
  ทำใจสงบ รับวันพระใหญ่ วันนี้เมื่อ 2500 กว่าปีที่แล้วเป็นวันที่พระมารวมกันโดยไม่ได้นัดหมาย โดยพระพุทธเจ้าได้ประทานหลักโอวาทปาติโมกข์อันเป็นหัวใจของพระธรรมแก่พระอรหันต์สาวกผู้เป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาทั้ง 1250 รูป เม็ดพันธุ์พุทธศาสตร์ได้กระจายมาจากดินแดนชมพูทวีปมายังสุวรรณภูมิเมื่อเกือบ2300 ปี โดยพระโสณะและพระอุตตระ และได้เจริญงอกงามจนกลายเป็นหนึ่งในพุทธอาณาจักรที่สำคัญของโลก 2561 ปีหลังจากพระพุทธเสด็จดับขรรค์ปรินิพพาน พระธรรมของพระองค์ยังคงเป็นหลักให้ยึดมั่นท่ามกลางความสับสนวุ่นวายที่เปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีทำให้พระธรรมของพระองค์ได้ถูกเผยแพร่ไปได้กว้างไกลมากขึ้นผ่านเทคโนโลยีทีวีดิจิทัล วันนี้มาดูกันว่า คนไทยยังฟังพระธรรมคำสอนของพระองค์ผ่านทางเทศนาของพระสงฆ์อันเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยผ่านเทคโนโลยีทางทีวีดิจิทัลมากน้อยขนาดไหน ธรรมะรับปีใหม่ แชมป์เรตติ้ง
error: Content is protected !!