Tag: เยาวลักษณ์พูลทอง

ช่อง 7 เปลี่ยนแม่ทัพ

ช่อง 7 เปลี่ยนแม่ทัพ

ข่าวเด่น, ช่อง7
ช่อง 7 ประกาศ เอ็มดีคนใหม่ “ดร.จุ๋ม - เยาวลักษณ์ พูลทอง” มีผล 1 เม.ย.62 เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2562 บริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (บีบีทีวี) หรือช่อง 7 ได้มีคำสั่ง ลงนามโดย กฤตย์ รัตนรักษ์ ประธานกรรมการบริษัท บีบีทีวี เรื่องแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง โดยมีสาระสำคัญคือ “เพื่อความเหมาะสมในการบริหารงานและการดำเนินงานของบริษัท จึงมีคำสั่งแต่งตั้ง ดร.เยาวลักษณ์ พูลทอง ที่ปรึกษาคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป” สำหรับดร.จุ๋ม-เยาวลักษณ์ นั้น เป็นที่รับรู้กันทั่วไปว่า ได้เข้ามาช่วยในการบริหารงานช่อง 7 มาระยะหนึ่งแล้วในช่วงปีที่ผ่านมา ในตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมาช่วยดูแลการบริหารหลักๆของช่อง 7 ทั้งหมด ตั้งแต่เรื่องการคัดเลือกและวางผังรายการ และการดำเนินงานละคร จนได้ขยับขึ้นมารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดก
error: Content is protected !!