ช่อง 7 เปลี่ยนแม่ทัพ

ช่อง 7 รายการข่าว

ช่อง 7 ประกาศ เอ็มดีคนใหม่ “ดร.จุ๋ม – เยาวลักษณ์ พูลทอง” มีผล 1 เม.ย.62

เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2562 บริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (บีบีทีวี) หรือช่อง 7 ได้มีคำสั่ง ลงนามโดย กฤตย์ รัตนรักษ์ ประธานกรรมการบริษัท บีบีทีวี เรื่องแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง โดยมีสาระสำคัญคือ

“เพื่อความเหมาะสมในการบริหารงานและการดำเนินงานของบริษัท จึงมีคำสั่งแต่งตั้ง ดร.เยาวลักษณ์ พูลทอง ที่ปรึกษาคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป”

สำหรับดร.จุ๋ม-เยาวลักษณ์ นั้น เป็นที่รับรู้กันทั่วไปว่า ได้เข้ามาช่วยในการบริหารงานช่อง 7 มาระยะหนึ่งแล้วในช่วงปีที่ผ่านมา ในตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมาช่วยดูแลการบริหารหลักๆของช่อง 7 ทั้งหมด ตั้งแต่เรื่องการคัดเลือกและวางผังรายการ และการดำเนินงานละคร จนได้ขยับขึ้นมารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการอย่างเป็นทางการ

ประวัติของดร.จุ๋ม จบการศึกษา ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณทิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสาขาบริหารธุรกิจ The University of Sydney ประเทศออสเตรเลีย ปริญญาเอกสาขาการตลาด หลักสูตรนานาชาติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เดิมเคยอยู่ในแวดวงธนาคาร ระหว่างปี 2543 -2555 ทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสธนาคารกรุงศรีอยุธยาและ ธนาคารกรุงไทย ก่อนที่จะเข้ามาสู่ช่อง 7 ในปี 2556 ในฐานะกรรมการผู้จัดการบริษัท ทีวีดิจิทัล เอชอาร์ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของช่อง 7 ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อเตรียมการรองรับการประมูลทีวีดิจิทัล

การเข้ามารับตำแหน่งในช่วงนั้น ทำให้ดร.จุ๋ม ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทในฐานะหนึ่งในคณะกรรมการผลิตละคร ของช่อง 7 ได้ไม่นาน ก็ขยับขึ้นมาเป็นประธานคณะกรรมการผลิตละคร หลังจากนั้นได้รับมอบให้ไปรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริษัท มีเดีย สตูดิโอ ในปี 2558 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริษัทลูกของช่อง 7 ที่รับผลิตคอนเทนต์ป้อนช่อง 7

อย่างไรก็ตามในช่วงที่ “หน่อง” พลากร สมสุวรรณ พ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการช่อง 7 และได้มีการแต่งตั้ง “สมเกียรติ เจริญภิญโญยิ่ง” รองกรรมการผู้จัดการที่มาจากสายงานข่าว มารับตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการตั้งแต่ 1 ม.ค.2561 นั้น ดร.จุ๋ม ก็กลับเข้ามามีบทบาทในการช่วยการบริหารงานหลักของช่อง 7 มาโดยตลอด จนได้มีประกาศแต่งตั้งตำแหน่งกรรมการผู้จัดการอย่างเป็นทางการ ที่มีผลในวันที่ 1 เม.ย.นี้

เมื่อช่วงปลายปี 2561 ช่อง 7 ก็มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารระดับสูงไปแล้วครั้งหนึ่ง โดยแต่งตั้ง นายสรรสฤษดิ์ เย็นบำรุง เข้ามารับตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท โดยเป็นตำแหน่งใหญ่สูงสุดของระดับบริหารงานในกลุ่มช่อง 7 รองจาก กฤตย์ รัตนรักษ์ ประธานกรรมการบริษัท ที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของช่อง 7 ทั้งนี้ สรรสฤษดิ์ เป็นผู้บริหารที่มาจากกลุ่มธุรกิจธนาคารกรุงศรีอยุธยา ที่เป็นธุรกิจดั้งเดิมของครอบครัว “กฤตย์ รัตนรักษ์”

การเปลี่ยนแปลงแม่ทัพช่อง 7 คนใหม่อย่างเป็นทางการครั้งนี้ จะช่วยผลักดันให้ช่อง 7 ก้าวไปสู่ทิศทางใด
จะมีกลยุทธ์เด็ดแบบไหน ที่จะนำทัพ 7 สี ให้สีสันต้องใจผู้ชม เป็นสิ่งที่ต้องจับตามอง เพราะดร.จุ๋ม เป็นกรรมการผู้จัดการโดยพฤตินัยมาแล้วเป็นปี

Tagged